thePixa-app

 

thePixa P360 KNX är en optisk närvarodetektor som registrerar skillnader i status i övervakade rum och bearbetar informationen. thePixa detekterar och räknar antal objekt som befinner sig inom täckningsområdet.

 

När thePixa är ansluten till appen thePixa Plug finns följande funktioner:

 • Detekteringsindikering (raster)
  Rörelse (grönt) och närvaro (rött) visas, som den optiska närvarosensorn utvärderar. Gående personer detekteras som rörelse och sittande som närvaro.
  Notera: på grund av säkerhetsspårningen kan det hända att en rörelse kortvarigt visas längre än den faktiskt pågår. Denna fördröjningstid beror på tidigare rörelser och kan inte ändras.


 • Beläggningsstatistik
  Grafisk illustration av beläggningsgrad och /-täthet de senaste 7 dagarna, separat för varje zon:
  - Beläggningsgrad: zonbeläggning per timme i procent
  - Beläggningstäthet: zonbelastning per timme i procent

 • Värmekarta
  Grafisk illustration av detekterade rörelser under en viss tid. Kan exporteras som .csv-fil.

 • Parametrar
  Dessa värden visas eller kan anpassas:
  - Är-temperatur/temperaturutjämning
  - Är-ljusstyrka per zon/ljusstyrkeutjämning per zon
  - Monteringshöjd
  - Sensorns känslighet
  - Rumsdefinition

 • Styrkommandon
  Dessa funktioner kan aktiveras:
  - Teach-In-funktion
  - Aktivering av programmeringsläge
  - Aktivering av testläge
  - Återställning till fabriksinställning
  - Uppdatering av närvarosensorns firmware

 • Zoner
  Upp till 6 zoner kan läggas till, redigeras och märkas. I varje zon kan en spärrzon läggas till för att dölja störningskällor.

 • Lösenordsskyddad
  Åtkomsten till den optiska närvarosensorn kan skyddas med ett lösenord.