24 V

Produktfilter öppna stänga


3 resultat , filter (0)

compact office 24V

  • Närvarodetektor (PIR)
  • Kvadratiskt detekteringsområde
  • Blandljusmätning
Lär dig mer

compact office 24V Lux

  • Närvarodetektor (PIR)
  • Kvadratiskt detekteringsområde
  • Blandljusmätning
Lär dig mer

compact passage 24V

  • Närvarodetektor (PIR)
  • Blandljusmätning
  • Automatisk styrning av belysning och VVK såsom funktion rumsövervakning
Lär dig mer