App-Bedienung


3 resultat

RAMSES 812 BLE

  • Digital-klocktermostat för tidsberoende övervakning och reglering av rumstemperaturen
  • Nätversion
  • Lämplig för energisparande reglering av rumstemperaturen i enfamiljshus, lägenheter, etc.
Lär dig mer

RAMSES 816 BLE

  • Digital-klocktermostat för tidsberoende övervakning och reglering av rumstemperaturen
  • Lämplig för energisparande reglering av rumstemperaturen i enfamiljshus, lägenheter, etc.
  • Manövrering via app
Lär dig mer

RAMSES 850 BLE OT

  • Digital-klocktermostat för tidsberoende övervakning och reglering av rumstemperaturen
  • Spänningsförsörjning via OpenTherm-buss
  • Lämplig för energisparande reglering av rumstemperaturen i enfamiljshus, lägenheter, etc.
Lär dig mer