Årsprogram

Produktfilter öppna stänga


11 resultat , filter (0)

TR 641 top2

 • Digital timer med års- och astronomiskt program
 • 1 kanal
 • Extern ingång
Lär dig mer
Finns också i andra utföranden.

TR 641 top2 RC

 • Digital timer med års- och astronomiskt program
 • Tidssynkronisering genom anslutning av en extern DCF- eller GPS-antenn, med GPS dessutom positionsbestämning för astronomiskt program
 • 1 kanal
Lär dig mer
Finns också i andra utföranden.

TR 641 top2 RC 24V

 • Digital timer med års- och astronomiskt program
 • Tidssynkronisering genom anslutning av en extern DCF- eller GPS-antenn, med GPS dessutom positionsbestämning för astronomiskt program
 • 1 kanal
Lär dig mer

TR 642 top2

 • Digital timer med års- och astronomiskt program
 • 2 Kanaler
 • 2 externa ingångar
Lär dig mer
Finns också i andra utföranden.

TR 642 top2 RC

 • Digital timer med års- och astronomiskt program
 • Tidssynkronisering genom anslutning av en extern DCF- eller GPS-antenn, med GPS dessutom positionsbestämning för astronomiskt program
 • 2 Kanaler
Lär dig mer
Finns också i andra utföranden.

TR 642 top2 RC 24V

 • Digital timer med års- och astronomiskt program
 • Tidssynkronisering genom anslutning av en extern DCF- eller GPS-antenn, med GPS dessutom positionsbestämning för astronomiskt program
 • 2 Kanaler
Lär dig mer

TR 644 top2

 • Digital timer med års- och astronomiskt program
 • 4 kanaler
 • 4 externa ingångar
Lär dig mer

TR 644 top2 RC

 • Digital timer med års- och astronomiskt program
 • Tidssynkronisering genom anslutning av en extern DCF- eller GPS-antenn, med GPS dessutom positionsbestämning för astronomiskt program
 • 4 kanaler
Lär dig mer

TC 649 E

 • Digitalt tidur/astro-tidur med veckoprogram, årsprogram
 • Med integrerad webbserver, kan styras via LAN och smartphone
 • 4 kanaler
Lär dig mer

EM 4 top2

 • Expansionsenhet för TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC och TR 644 top2 RC
 • 4 kanaler
 • Bredd: 4 TE
Lär dig mer

EM LAN top2

 • Ethernet-kommunikationsmodul för fjärråtkomst via LAN-nätverk på timer TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC och TR 644 top2 RC
 • Fjärrprogrammering medels OBELISK top2-mjukvar
 • Direkt fjärråtkomst på timern (t.ex. läsa kopplingsstatus, genomföra manuell styrning, kontrollera tiden) per OBELISK top2 mjukvara
Lär dig mer