compact office 24V Lux
compact office 24V Lux
compact office 24V Lux
compact office 24V Lux

compact office 24V Lux

Artikelnr 2014001
vit
  • Närvarodetektor (PIR)
  • Kvadratiskt detekteringsområde
  • Blandljusmätning