compact passage KNX BK
compact passage KNX BK

compact passage KNX BK

Artikelnr 2019803
Svart
  • Närvarodetektor (PIR)
  • Blandljusmätning
  • Kvadratiskt detekteringsområde för korridorer