compact passage KNX SR
compact passage KNX SR

compact passage KNX SR

Artikelnr 2019804
Silver
  • Närvarodetektor (PIR)
  • Blandljusmätning
  • Kvadratiskt detekteringsområde för korridorer