LUXOR


10 resultat

LUXOR 426

 • Centralt display-, styr- manöverdon för LUXOR-systemet
 • Display av tid, veckodag, datum, såsom central- och automatikfunktioner
 • Display av aktuell väderdata såsom min/max-värden
Lär dig mer

LUXOR 400

 • 4-Kanal basenhet för belysningsstyrning
 • Lägesomkopplare för konfiguration av centralfunktionerna
 • Ingångar U1 och I4 potentialfria
Lär dig mer

LUXOR 404

 • 4-Kanal expansionsenhet för belysningsstyrning
 • Ingång I4 potenzialfri
 • Modular utvidgbart system med centralfunktion
Lär dig mer

LUXOR 402

 • 2-Kanal expansionsenhet för belysningsstyrning
 • Modular utvidgbart system med centralfunktion
 • För koppling av elektriska förbrukare
Lär dig mer

LUXOR 405

 • 2-Kanal universaldimmer
 • För dimring av elektriska förbrukare som glödlampor, halogenlampor med högt voltage, halogenlampor med lågt voltage med konventionella eller elektroniska transformatorer
 • 300 W/VA (vid 2 kanaler) eller 500 W/VA (vid 1 kanal)
Lär dig mer

LUXOR 408 S

 • 4-Kanal jalusi-basmodul
 • Panikfunktion går att styra centralt UPP/NED via LUXOR 400
 • Med tre gruppfunktioner (enkel-, grupp-, centralstyrning)
Lär dig mer

LUXOR 409 S

 • 4-Kanal jalusi-expansionsenhet
 • För styrning av jalusier eller markiser
 • Separat styrning av 4 jalusier UPP/NED/STOP
Lär dig mer

LUXOR 440

 • Vädersensor
 • Till styrning av markise och jalusier i beroende av regn, vindhastighet, temperatur och ljusstyrkan i kombination med sensormodul LUXOR 411 och LUXOR 408 S resp. LUXOR 409 S
 • Optional anslutning från upp till två extra ljussensorer för ytterligare fassader på LUXOR 411 möjlig
Lär dig mer

LUXOR 411

Lär dig mer

LUXOR Set 5

 • Set för jalusi och jalusistyrning med multifunktionsdisplay
 • Display av tid, veckodag, datum, central- och automatikfunktioner såsom om det skulle behövas väderdata från en extra väderstation
 • Manuell styrning av central- och gruppfunktioner
Lär dig mer