TR 611 top2 RC
TR 611 top2 RC
TR 611 top2 RC

TR 611 top2 RC

Artikelnr 6110300
230 V AC
  • Digital timer med veckoschema
  • Tidssynkronisering möjlig genom anslutning av en extern antenn, t.ex. genom antenn top2 RC-DCF eller antenn top2 GPS (GPS inte på 24 V-enhet)
  • För GPS krävs det en extra strömförsörjning, om endast en produkt är ansluten till antennen