Uppvärmnings- och temperaturreglering

Produktfilter öppna stänga


15 resultat , filter (0)

VARIA 826 S WH KNX

 • Multifunktionsdisplay med rumstermostat
 • Fri parametrerbar, för visning och styrning av funktioner t.ex. ljusscener, solskyddsanläggningar
 • För styrning och reglering av t.ex. värmeelement, fläktspole, ventilation
Lär dig mer

RAMSES 718 P KNX

 • Enkelrum-temperaturreglage
 • För styrning av värmeaktorer eller motoriska manöverdon
 • Kan användas som kontinuerlig- samt som tvåpunktreglage (även kombineringsbar).
Lär dig mer

RAMSES 718 S KNX

 • Enkelrum-temperaturreglage
 • För styrning av värmeaktorer eller motoriska manöverdon
 • Utan manvöverdon på regulatorn
Lär dig mer

RAMSES 713 FC KNX

 • Enkelrum-temperaturreglage fläktspole
 • För styrning fläktspole, ventilation
 • Kontinuerlig PI-regulator för värming och kylning
Lär dig mer

CHEOPS control KNX

 • Motoriskt manöverdon för värmeventiler eller för styrning av värmeventiler
 • Självständig reglering av rumstemperaturen och integrerad temperaturgivare
 • Manuell styrning vid enheten möjlig via 2 knappar
Lär dig mer

CHEOPS drive KNX

 • Motoriskt manöverdon för värmeventiler eller för styrning av värmeventiler
 • Utan integrerad reglering
 • Display via LED (röd)
Lär dig mer

AMUN 716 S KNX

 • CO2-Rumsluftsensor med integrerat enkelrum-temperaturreglage
 • Mäter CO2-koncentration, relativ fuktighet, temperatur och lufttryck
 • Tre oberoende parametrerbara nivåer för CO2-koncentration och relativ fuktighet
Lär dig mer

HMG 6 T KNX

 • 6-faldig värmeaktor MIX2
 • Med 6 temperaturreglage (P/PI) för värme och kylning
 • Grundmodul MIX2
Lär dig mer

HME 6 T KNX

 • 6-faldig värmeaktor MIX2
 • Med 6 temperaturreglage (P/PI) för värme och kylning
 • Expansionsenhet MIX2
Lär dig mer
HM 6 T KNX Finns också i andra utföranden.

HM 6 T KNX

 • 6-faldig värmeaktor FIX1
 • Med 6 temperaturreglage (P/PI) för värme och kylning
 • För styrning av 6 termiska manöverdon 24 - 240 V AC i 2 grupper med vardera 3 utgångar och 450 mA
Lär dig mer
HM 12 T KNX Finns också i andra utföranden.

HM 12 T KNX

 • 12-faldig värmeaktor FIX2
 • Med 12 temperaturreglage (P/PI) för värme och kylning
 • För styrning av 12 termiska manöverdon 24 - 240 V AC i 4 grupper med vardera 3 utgångar och 450 mA
Lär dig mer

HMT 12 S KNX

 • Värmeaktuator för styrning av 12 värmekretsar med termiska manöverdon, kopplande 24 V DC eller kontinuerlig 0–10 V DC
 • Integrering av upp till 2 värmekretspumpar
 • För integrering av värmepannans styrning
Lär dig mer

HMT 6 S KNX

 • Värmeaktuator för styrning av 6 värmekretsar med termiska manöverdon, kopplande 24 V DC eller kontinuerlig 0–10 V DC
 • Integrering av upp till 2 värmekretspumpar
 • För integrering av värmepannans styrning
Lär dig mer

FCA 2 KNX

 • Fan-Coil nätaggregat
 • För styrning av fläktspole (fläktkonvektorer)
 • För 2-rörssystem och 4-rörssystem
Lär dig mer

FCA 1 KNX

 • Fan-Coil nätaggregat
 • För styrning av fläktspole (fläktkonvektorer)
 • För 2-rörssystem och 4-rörssystem
Lär dig mer