Väggmontering

Produktfilter öppna stänga


9 resultat , filter (0)

RAMSES 701

 • Rumstermostat med termisk återföring
 • Lämplig för alla värmetyper, t.ex. gas-, vatten-, elvärme med central-/enkelrumreglering
 • Inställningsreglerare med mekanisk inställningsbegränsning eller fastställning
Lär dig mer

RAMSES 702

 • Rumstermostat med termisk återföring
 • Lämplig för alla värmetyper, t.ex. gas-, vatten-, elvärme med central-/enkelrumreglering
 • Inställningsreglerare med mekanisk inställningsbegränsning eller fastställning
Lär dig mer

RAMSES 703

 • Rumstermostat med termisk återföring
 • Inre inställning: Temperaturinställning utifrån är inte möjlig. Inställning av temperaturen sker vid idrifttagning i enhetens inre
 • Integrerad temperatursänkning (ca. 4 K) möjlig genom styrning med timer
Lär dig mer

RAMSES 704

 • Rumstermostat med termisk återföring
 • Brytare för extra värme PÅ/AV+kontrollampa
 • Lämplig för alla värmetyper, t.ex. gas-, vatten-, elvärme med central-/enkelrumreglering
Lär dig mer

RAMSES 705

 • Rumstermostat med termisk återföring
 • Omkopplare för värme PÅ/AV
 • Lämplig för alla värmetyper, t.ex. gas-, vatten-, elvärme med central-/enkelrumreglering
Lär dig mer

RAMSES 706

 • Rumstermostat med termisk återföring
 • Omkopplare för värme PÅ/AV+kontrollampa
 • Integrerad temperatursänkning (ca. 4 K) möjlig genom styrning med timer
Lär dig mer

RAMSES 707

 • Rumstermostat med termisk återföring
 • Omkopplare för värme PÅ/AV
 • Brytare för extra värme PÅ/AV+kontrollampa
Lär dig mer

RAMSES 708

 • Rumstermostat med termisk återföring
 • Även lämplig för ventilationsenheter
 • Växlare för värma resp. kyla
Lär dig mer

RAMSES 709

 • Rumstermostat med termisk återföring
 • Även lämplig för ventilationsenheter
 • Växlare för värma resp. kyla
Lär dig mer