Drivna av hållbarhet

Våra strategier och åtgärder för att göra världen grönare

Vi på Theben är starkt engagerade i hållbarhet och värnar om både naturen och kommande generationer. Därför är principen om hållbar utveckling starkt integrerad i vår verksamhet. Ett tydligt exempel på detta engagemang är vårt koncept "människocentrerad fastighetsautomation", där fokus ligger på människor snarare än på byggnaden.

Vårt mål är att skapa en balanserad mängd teknologi för att tillgodose människors behov, samtidigt som vi optimerar möjligheterna till energibesparingar och gör fastigheten mer hållbart inför framtiden. På så sätt strävar vi efter att minimera vår miljöpåverkan och skapa utrymmen som är bättre, hälsosammare och mer ekologiska för en bättre livskvalitet.


"Bygg- och fastighetsbranschen är en av världens största CO2-utsläppare och måste äntligen vidta effektiva åtgärder för att minska sina höga energibehov och CO2-utsläpp."

Paul Sebastian Schwenk, VD Theben AG

TITLE_SV_SE does not exist

Vårt mål: sann klimatneutralitet

Klimatneutralitet genom kompensation av koldioxidutsläpp är en möjlighet. Vår uppfattning av "sann" klimatneutralitet går dock ett steg längre. Vårt främsta mål är att minimera våra egna CO2-utsläpp där det är möjligt. Och först sedan lita på kompensationsåtgärder.

TITLE_SV_SE does not exist

"Energi vid rätt tidpunkt"

I över 100 år har vi följt företagsgrundare Paul Schwenks inspirerande citat, vilket idag är viktigare än någonsin förr. Vi fortsätter att utforska de många möjligheterna till energibesparingar och hur vi kan bidra till en positiv förändring. Genom att undersöka och implementera olika mångsidiga energibesparingsåtgärder är vi fast beslutna att göra vår del för att forma en hållbar framtid.

TITLE_SV_SE does not exist

Produktens livscykel

Vi har ett starkt mål att göra framtidens byggnader mer miljövänliga och hållbara genom våra produkter. För att åstadkomma detta tar vi i beaktan varje skede i produktens livscykel. Vi börjar med att noggrant utvärdera våra leverantörer och transportvägar. Vi väljer omsorgsfullt ut komponenter och material som används i produkterna och följer en hållbar produktionsprocess. Vi ägnar tid och uppmärksamhet även till förpackningarna för att minimera miljöpåverkan. Dessutom ser vi till att våra produkter kan återvinnas på ett effektivt sätt när de når slutet av sin livslängd. 

TITLE_SV_SE does not exist

En för alla och alla för en

Hållbarhet och biologisk mångfald är frågor som berör oss alla, och hos oss på Theben är det utgångspunkten i allt vi gör. Vårt budskap är tydligt: tillsammans kan vi göra skillnad för en mer hållbar och mångfaldig framtid.