Motiverade av hållbarhet

Våra strategier och åtgärder för att göra världen grönare

"Making the World Greener" beskriver vår uppfattning om ansvar för naturen och kommande generationer. Hållbar utveckling är en kärnvärdering hos oss, och vi strävar efter att integrera detta i alla våra aktiviteter. Ett exempel på detta är vår vision om "Human Centered Building Automation", där vi sätter människan i fokus istället för bara byggnaden. Vårt mål är att skapa en balanserad installation av byggnadsteknik, optimera energibesparingar och skapa byggnader som är långsiktigt hållbara. Genom att arbeta på detta sätt strävar vi efter att göra vår del för att skapa en grönare värld.

"Bygg- och fastighetsbranschen är en av världens största utsläppare av koldioxid, och den måste äntligen vidta effektiva åtgärder för att minska det höga energibehovet och koldioxidutsläppen."

Paul Sebastian Schwenk, VD Theben AG

TITLE_SV_SE does not exist

Vårt mål: sann klimatneutralitet

Klimatneutralitet genom kompensation av koldioxidutsläpp är en möjlighet. Vår uppfattning av "sann" klimatneutralitet går dock ett steg längre. Vårt främsta mål är att minimera våra egna CO2-utsläpp där det är möjligt. Och först då lita på kompensationsåtgärder.

TITLE_SV_SE does not exist

"Energi vid rätt tidpunkt"

I över 100 år har vi tagit med oss Paul Schwenks inspirerande citat, och det är fortfarande lika aktuellt idag som någonsin tidigare. Vi fortsätter att utforska de många möjligheterna till energibesparingar och hur vi kan bidra till en positiv förändring. Genom att undersöka och implementera olika mångsidiga energibesparingsåtgärder, är vi fast beslutna att göra vår del för att forma en hållbar framtid.

TITLE_SV_SE does not exist

Produktens livscykel och allt relaterat till det

Vi har ett starkt mål att göra framtidens byggnader mer miljövänliga och hållbara genom våra produkter. För att uppnå detta lämnar vi inget område i produktens livscykel obetänkt. Vi börjar med att noggrant utvärdera våra leverantörer och transportvägar. Vi väljer omsorgsfullt ut komponenter och material som används i produkterna och följer en hållbar produktionsprocess. Till och med förpackningen är noga övervägd för att minimera miljöpåverkan. Dessutom ser vi till att våra produkter kan återvinnas på ett effektivt sätt när de når slutet av sin livslängd. 

TITLE_SV_SE does not exist

En för alla och alla för en

På Theben är hållbarhet och ekologisk mångfald frågor som berör oss alla. Vi värdesätter engagemang från alla nivåer, oavsett om det är våra praktikanter eller styrelsemedlemmar. Varje individuellt bidrag spelar en viktig roll och tillsammans kan vi uppnå enastående resultat. Vårt budskap är tydligt: gemensamt kan vi göra skillnad för en mer hållbar och mångfaldig framtid.