Sekretesskydd

Dataskyddsförklaring från Theben AG

Vi, Theben AG (nedan kallat "Theben"), är glada att du har besökt vår webbplats och är intresserad av våra produkter och tjänster. Vi tar skyddet av din integritet och de personuppgifter som du lämnar till oss på största allvar. Det är en självklarhet för oss att följa de rättsliga bestämmelserna om dataskydd. Nedan informerar vi dig om vilka uppgifter vi samlar in från dig och för vilka ändamål, hur länge vi lagrar dem och vilka rättigheter du har när vi behandlar dina uppgifter.

I vår dataskyddsdeklaration använder vi termer och definitioner från den europeiska dataskyddsförordningen DS-GVO, särskilt artikel 4 DS-GVO. Enligt denna förordning är vi den "registeransvarige" och du är den "registrerade". Uppgifter som direkt eller indirekt rör dig är "personuppgifter". När vi hänvisar till dina "uppgifter" i resten av denna dataskyddsdeklaration, betyder detta i allmänhet de uppgifter som direkt eller indirekt hänför sig till din person.


Allmänt

Ansvarig för behandlingen av dina data på denna webbplats är Theben AG, Hohenbergstraße 32, DE-72401 Haigerloch. I företagsinformationen nedan har vi angett hur du kan komma i kontakt med oss.

I vår dataskyddsförklaring använder vi begrepp och definitioner från EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR, i synnherhet artikel 4 i GDPR. Enligt denna förordning är vi ”ansvariga” och du ”berörd person”. Data som berör dig direkt eller indirekt är ”personuppgifter”. När vi i denna dataskyddsförklaring pratar om dina ”uppgifter” menas därmed i regel de uppgifter som direkt eller indirekt berör dig personligen.

Som berörd person har du rätt att få information från oss om de uppgifter som berör dig (art. 15 GDPR). Du kan korrigera dina uppgifter enligt artikel 16 GDPR eller, om vissa förutsättningar är uppfyllda, radera dem enligt artikel 17 i GDPR. Enligt artikel 18 i GDPR har du rätt till inskränkning av behandlingen, om du kan åberopa personlig skäl har du dessutom enligt artikel 21 i GDPR rätt att bestrida dina uppgifter allmänt eller på delområden. Data som du ställt till vårt förfogande kan du kräva ut i ett gängse maskinläsbart format. Du har rätt att när som helst, med verkan framåt i tiden, återkalla det samtycke du gett oss om att behandla dina uppgifter. Det betyder att ditt återkallande bara kan gälla framtida behandlingar och att de behandlingar som redan ägt rum därmed fortfarande är förenliga med de dataskyddsrättsliga föreskrifterna.

Du har rätt att överklaga vår användning av dina kontakt- och adressuppgifter för att skicka ut reklam och informationsmaterial per post, om du inte uttryckligen har krävt detta.

För att hävda dina rättigheter, vänligen vänd dig till info@theben.de.

Du kan komma i direktkontakt med våra dataskyddsansvariga via datenschutz@theben.de.

Fullständig automatisk behandling av uppgifter vid uppringning av vårt företags webbplats

När du besöker vår webbplats lagrar våra servrar som standard olika åtkomstdata i en elektronisk logg ("loggfil"). Dessa uppgifter inkluderar IP-adressen för din åtkomst, den webbplats från vilken du besöker oss, de webbsidor du besöker på vår webbplats, samt datum, tid för sidhämtning och därmed besökets varaktighet. Dessa uppgifter samlas in helt automatiskt och används endast för felanalys och teknisk förbättring av vår webbtjänst. Mottagare av dessa uppgifter är Theben IT och, om nödvändigt, IT-tjänsteleverantörer på uppdrag av Theben. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att upprätthålla en korrekt drift av våra webbplatser. Efter tre dagar skrivs logguppgifterna automatiskt över. Andra helt automatiserade behandlingar av data när du besöker vår webbplats är vår användning av cookies och vår analys av användningsdata när du besöker våra webbplatser. Dessa behandlingar beskrivs i separata avsnitt i denna integritetspolicy.

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev

Om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6.1.1 a DSGVO använder vi din e-postadress för att regelbundet skicka vårt nyhetsbrev till dig. För att få nyhetsbrevet är det tillräckligt att ange en e-postadress.  Vi lagrar ditt samtycke och tidpunkten för samtycket. Samtycket kan när som helst återkallas genom att du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Du hittar en länk till avregistreringssidan i slutet av varje nyhetsbrev.

Nedladdningar av vitböcker eller programvara / registreringar

När du skickar in formuläret för att ladda ner din kopia av vårt white paper eller din programvara samlas dina uppgifter in och vi använder dina uppgifter för att skapa en personlig nedladdningslänk.  Vi använder inte uppgifterna från formuläret för något annat ändamål än det som beskrivs nedan. Genom att använda den personliga nedladdningslänken kan vi avgöra om du har laddat ned filen och, om så är fallet, hur många gånger du har laddat ned den. Om du har laddat ner filen vill vi gärna kontakta dig om detta via vår försäljningsavdelning. Detta sker företrädesvis via e-post, men om du anger ett telefonnummer och/eller en postadress kan vi också kontakta dig via e-post. Om du inte har slutfört nedladdningen kommer dina uppgifter att raderas automatiskt inom 48 timmar.

Genom att ladda ner samtycker du till att vi använder dina uppgifter i utbyte mot att du laddar ner filen.

Om du lämnar dina personuppgifter till oss som en del av en registrering för en gratis produkt från en annons i en facktidskrift, kommer vi att kontakta dig om ämnet via vår försäljningsavdelning.

Genom att delta godkänner du att dina uppgifter används i utbyte mot den annonserade gratisprodukten.

Theben Mediapool

Registrering

I enlighet med villkoren för användning av varumärket Theben och medieinnehåll krävs användarregistrering för åtkomst. I denna process samlas och behandlas inte bara uppgifter om den juridiska personen "licenstagaren", utan också om den eller de fysiska personer som använder varumärket och medieinnehållet på licenstagarens vägnar. Registrering kan inte ske utan tillhandahållande av dessa uppgifter. Ytterligare personuppgifter är frivilliga. De personuppgifter som samlas in i processen kommer endast att behandlas i syfte att genomföra, övervaka och uppfylla licensavtalet. Varken din e-postadress (obligatorisk uppgift) eller din adress eller ditt telefonnummer (frivillig uppgift) kommer att behandlas för andra ändamål än de angivna.

Kontroll av användning

I enlighet med användarvillkoren behandlas användningsdata för åtkomst till varumärket och medieinnehållet på ett personligt sätt i syfte att övervaka uppfyllandet av licensavtalet.

Om du använder media och varumärkesinnehåll som anställd eller agent för licenstagaren, kommer dina personuppgifter att behandlas å ena sidan i Theben AG:s berättigade intresse för att inrätta, bevilja, kontrollera och avsluta användningen för licenstagaren, och å andra sidan i licenstagarens berättigade intresse som tredje part enligt dataskyddslagstiftningen för att inrätta, bevilja, kontrollera och avsluta användningen. Syftet med behandlingen är inte riktat till dig som fysisk person, utan till licenstagaren som juridisk person. Dina motstående intressen kan ha företräde, t.ex. om du inte längre arbetar för licensinnehavaren.

Vidarebefordran av uppgifter

För att kunna skicka dig inloggningsuppgifter till Theben Mediapool efter en lyckad registrering, kommer vi att vidarebefordra dina insamlade uppgifter till vår tjänsteleverantör för skapande av dina personliga inloggningsuppgifter. Tjänsteleverantören har noggrant valts ut och är strikt bunden att följa dataskyddet med hjälp av ett orderbehandlingsavtal.

Dina rättigheter

När du använder vår Theben Mediapool har du de rättigheter som anges under den registrerades rättigheter.

Lagringsperiod för användningsdata

Användningsuppgifterna lagras så länge som en personlig kontroll av användningen är nödvändig för avtalspartnern Theben AG eller licenstagaren.

Anmälan till utbildning på plats och workshops

Namn och kontaktuppgifter till de personer som ansvarar för arrangemangen hittar du på vår webbplats under Tjänster > Seminarier och onlineutbildningar. Du kan skicka oss dina frågor om de evenemang som erbjuds eller även din anmälan via kommunikationsalternativen e-post/telefonsamtal/telefax. Du kan också använda vårt registreringsformulär för din registrering via knappen "För att registrera".  Vi behandlar de uppgifter som krävs för ditt deltagande (ditt namn, ditt företag, din e-postadress) samt dina ytterligare uppgifter i kommentarsfältet. Den rättsliga grunden för behandlingen är "Avtalsmässiga och preavtalsmässiga ändamål". Vi använder dina uppgifter uteslutande för att behandla din bokning och organisera utbildningen.

Inom vårt företag delar vi din information med dem som är involverade i att organisera utbildningen och faktureringen. Om du lämnar uppgifter om önskat rum och ankomstdatum kommer vi att vidarebefordra ditt namn och ankomstdatum till hotell i vår närhet.

Anmälan till våra seminarier och evenemang online

Om du anmäler dig till ett av våra onlineseminarier och evenemang med hjälp av det relevanta formuläret kommer vi att behandla dina uppgifter (efternamn, förnamn, företag, e-postadress, postnummer, stad, land, målgrupp och, om tillämpligt, dina kommentarer) för att kunna kontakta dig efter utbildningen. Detta kan göras av arrangörerna av själva evenemangen (uppföljningsundersökningar, sändning av inspelningar av evenemanget) och av vår försäljningsavdelning. Kontakten sker utan förpliktelse via e-post eller, om du har lämnat ett alternativ, även via telefon. Kontakten från vår försäljningsavdelning kan gälla ämnet för evenemanget, men även andra produkter och lösningar från Theben AG. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 lit. a DSGVO. Vi bestämmer vilken försäljningsrepresentant som är ansvarig för dig baserat på det postnummer du anger.

Om det är möjligt att ställa frågor via en chattfunktion under online-evenemanget, lagras dessa uteslutande i vår programvara för online-seminarier. Chattprotokollen kommer inte att vidarebefordras. Du kommer att informeras om detta i början av det aktuella evenemanget. Våra webbseminarier spelas regelbundet in. I händelse av en inspelning kommer du att informeras innan evenemanget börjar.

För ytterligare information om din ångerrätt, rätt till information etc., se avsnittet "Allmänt" i denna integritetspolicy.

Kontakt - Förfrågningsformulär

För frågor av alla slag erbjuder vi dig möjligheten att kontakta oss via ett formulär som finns på webbplatsen. Det är nödvändigt att ange en giltig e-postadress samt ditt efternamn och förnamn så att vi vet vem förfrågan kommer från och så att vi kan besvara den. Ytterligare information kan lämnas frivilligt. Databehandling i syfte att kontakta oss baseras på ditt frivilligt givna samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO. De personuppgifter som samlas in av oss för användning av kontaktformuläret kommer att raderas efter att din begäran har behandlats.

Kontakta vår kundtjänst via WhatsApp

Förutom de kontaktalternativ som nämns på Thebens webbplats kan du också använda meddelandetjänsten WhatsApp för att kontakta vår kundtjänst.

Den rättsliga grunden för vår användning av WhatsApp är vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig. Endast uppgifterna för de personer som är direkt involverade i kommunikationen behandlas på dessa slutenheter. Det väsentliga innehållet i din kommunikation med oss överförs manuellt till kundtjänstsystemen. Denna behandling av dina uppgifter av den registeransvarige Theben AG utförs på den rättsliga grunden "avtalsmässiga eller förkontraktsmässiga syften". Denna behandling av dina uppgifter av Theben utförs på den rättsliga grunden "Avtalsenliga eller förhandsavtalsenliga ändamål" enligt art. 6 para. 1 b) DSGVO.

Vår användning av cookies

Vår webbplats använder cookies. Det är små filer som vår webbserver överför till din dator. Cookies orsakar ingen skada på din slutenhet och innehåller inte virus, trojaner eller annan skadlig kod.

Här görs en åtskillnad mellan tekniska cookies(1) , som säkerställer att vår webbplats fungerar korrekt (dessa cookies ställs in automatiskt) och spårningscookies(2) för marknadsförings- och analysändamål, som kräver ditt samtycke.

(1) Sessionscookies, funktion för dokumentkorg, hantering av din opt-out från spårningstjänster.

(2) Google Analytics (via Google Tag Manager), Facebook Pixel, Luigi's Box - se separata avsnitt i denna integritetspolicy.

Cookies skiljer sig också åt beroende på hur länge de lagras. Sessionscookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. En sessionscookie kan t.ex. användas för att säkerställa att vår webbserver kommunicerar med din dator. Permanenta cookies lagras däremot på din dator och din webbläsare kan ge information om hur länge de lagras. En permanent cookie kan läsas igen nästa gång du besöker vår webbplats. För att förhindra detta kan du radera den permanenta cookien efter att du har besökt vår webbplats. Permanenta cookies kan t.ex. användas för att analysera din användning av vår webbplats. Vi använder sessionscookies för att optimera användarvänligheten på vår webbplats. Å andra sidan använder vi cookies för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och för att utvärdera den i syfte att optimera vårt erbjudande till dig.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. För att stänga av detta, ändra motsvarande inställningar i din webbläsare. Om din webbläsare inte tillåter cookies kan det hända att du inte kan använda alla sidor på vår webbplats utan problem. För att kunna fylla i ett kontaktformulär är det oundvikligt att du ställer in din webbläsare så att den tillåter sessionscookies. Sessionscookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare.

Du kan vidare invända mot användningen av cookies som används för räckviddsmätning och reklamändamål via Network Advertising Initiative opt-out page (http://optout.networkadvertising.org/) och dessutom den amerikanska webbplatsen (http://www.aboutads.info/choices) eller den europeiska webbplatsen (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Vänligen gör din invändning mot de enskilda alternativen i respektive avsnitt i denna sekretesspolicy.

Om du vill välja bort alla spårningscookies som används på vår webbplats eller justera ditt samtycke, vänligen använd den här länken: Ändra inställningar för cookies

De uppgifter som behandlas av cookies är nödvändiga för ovannämnda ändamål för att skydda våra legitima intressen och tredje parts intressen i enlighet med art. 6 (1) mening 1 lit. f DSGVO.

Verktyg för spårning

De spårningsåtgärder som anges nedan och som används av oss utförs på grundval av art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Med de spårningsåtgärder som används vill vi säkerställa en behovsbaserad design och kontinuerlig optimering av vår webbplats. Dessutom använder vi spårningsåtgärderna för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och för att utvärdera den i syfte att optimera vårt erbjudande för dig. Dessa intressen ska betraktas som legitima i den mening som avses i den ovannämnda bestämmelsen. Respektive databehandlingssyften och datakategorier kan hittas i motsvarande spårningsverktyg.

Användarnas IP-adresser lagras också. Vi använder dock ett IP-maskeringsförfarande (dvs. pseudonymisering genom förkortning av IP-adressen) för att skydda användarna. I samband med webbanalys, A/B-testning och optimering lagras i allmänhet inga tydliga användardata (t.ex. e-postadresser eller namn), utan pseudonymer. Detta innebär att vi och leverantörerna av den programvara som används inte känner till användarnas faktiska identitet, utan endast den information som lagras i deras profiler i syfte att genomföra respektive förfarande.

Typer av data som behandlas: Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider); meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).

Registrerade personer: Användare (t.ex. besökare på webbplatsen, användare av onlinetjänster).

Ändamål med behandlingen: Mätning av räckvidd (t.ex. åtkomststatistik, identifiering av återkommande besökare); profiler med användarrelaterad information (skapande av användarprofiler). Säkerhetsåtgärder: IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen).

Rättslig grund: Samtycke (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Berättigade intressen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Ytterligare vägledning om behandling, förfaranden och tjänster:

Matomo

Matomo är en programvara som används för webbanalys och räckviddsmätning. Inom ramen för användningen av Matomo genereras och lagras cookies på användarens slutenhet. De användardata som samlas in i samband med användningen av Matomo behandlas endast av oss och delas inte med tredje part. Cookies lagras under en period på högst 13 månader: https://matomo.org/faq/general/faq_146/;

Rättslig grund: Samtycke (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO);

Radering av uppgifter: Cookies har en maximal lagringstid på 13 månader.

De insamlade och pseudonymiserade uppgifterna vidarebefordras inte till Matomo. Istället lagras de på vår egen server hos en certifierad hostingleverantör i Tyskland (Hetzner).

Google Analytics

På den rättsliga grunden av vårt berättigade intresse att förbättra vårt webbutbud använder vår webbplats Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; nedan kallad "Google" ("Google").  Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kommer din IP-adress dock att förkortas i förväg av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina uppgifter genom att justera dina inställningar: Ändra cookie-inställningar

Möjlighet till invändning

Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

Alternativt kan du förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och behandlingen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns på följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Tillägg för webbläsare för att avaktivera Google Analytics

Med webbläsartillägget för avaktivering av Google Analytics får webbplatsbesökaren större kontroll över vilka data om besökta webbplatser som samlas in av Google Analytics. Tillägget talar om för JavaScript (ga.js) i Google Analytics att ingen information om besöket på webbplatsen ska överföras till Google Analytics. Om du vill använda denna funktion, ladda ner och installera tillägget för din aktuella webbläsare. Tillägget för att inaktivera Google Analytics finns tillgängligt för Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari och Opera.

Google Analytics GA4

Denna webbplats använder Google Analytics 4.0, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), för att analysera användningen av webbplatser.

Vid användning av Google Analytics 4.0 används som standard så kallade "cookies". Cookies är textfiler som lagras på din terminal och möjliggör en analys av din användning av en webbplats.

I Google Analytics 4.0 är anonymiseringen av IP-adresser aktiverad som standard. På grund av IP-anonymisering kommer din IP-adress att förkortas av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Enligt Google kommer den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics inte att slås samman med andra Google-data.

För vår räkning använder Google denna och annan information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om dina webbplatsaktiviteter och ditt användarbeteende och för att förse oss med andra tjänster relaterade till din webbplats- och internetanvändning.

De uppgifter som samlas in i samband med användningen av Google Analytics 4 kommer att lagras i 2 månader och sedan raderas.

All behandling som beskrivs ovan, särskilt inställningen av Google Analytics-cookies för lagring och läsning av information på den slutenhet som du använder för att använda webbplatsen, kommer endast att ske om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 (1) lit. a DSGVO. Utan ditt samtycke kommer Google Analytics 4 inte att användas under din användning av webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla det samtycke du har gett med framtida verkan genom att gå till cookie-inställningarna [SET THE LINK TO CONSENT TOOL SETTINGS HERE OR the link to the website's privacy policy to change the settings here] och ändra ditt val där. Lagligheten i den behandling som utförs på grundval av samtycket tills det återkallas förblir opåverkad.

Du kan också förhindra lagring av cookies från början genom att konfigurera din webbläsare i enlighet med detta. Om du konfigurerar din webbläsare så att den avvisar alla cookies kan detta dock leda till begränsad funktionalitet på denna och andra webbplatser.

Mer information om användarvillkoren för Google Analytics och om dataskydd hittar du hos Google på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/.

Matomo analysverktyg

Webbanalys (även kallad "räckviddsmätning") används för att utvärdera flödet av besökare till vårt online-erbjudande och kan innehålla beteende, intressen eller demografisk information om besökare, såsom ålder eller kön, som pseudonymiserade värden. Med hjälp av räckviddsanalysen kan vi till exempel identifiera vid vilken tidpunkt vårt online-erbjudande eller dess funktioner eller innehåll används mest frekvent eller inbjuder till återanvändning. På samma sätt kan vi förstå vilka områden som behöver optimeras.

Förutom webbanalys kan vi också använda testförfaranden, t.ex. för att testa och optimera olika versioner av vårt online-erbjudande eller dess komponenter.

Om inget annat anges nedan kan profiler, dvs. data som sammanfattas för en användningsprocess, skapas för dessa ändamål och information kan lagras i en webbläsare eller i en terminalutrustning och läsas från den. Den insamlade informationen inkluderar i synnerhet besökta webbplatser och element som används där samt teknisk information som den webbläsare som används, det datorsystem som används och information om användningstider. Om användarna har samtyckt till att vi samlar in deras platsdata från oss eller från leverantörerna av de tjänster vi använder, kan platsdata också behandlas.

Användarnas IP-adresser lagras också. Vi använder dock ett IP-maskeringsförfarande (dvs. pseudonymisering genom förkortning av IP-adressen) för att skydda användarna. I samband med webbanalys, A/B-testning och optimering lagras i allmänhet inga tydliga användardata (t.ex. e-postadresser eller namn), utan pseudonymer. Detta innebär att vi och leverantörerna av den programvara som används inte känner till användarnas faktiska identitet, utan endast den information som lagras i deras profiler i syfte att genomföra respektive förfarande.

- Typer av data som behandlas: Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider); meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).

- Registrerade personer: Användare (t.ex. besökare på webbplatsen, användare av onlinetjänster).

- Ändamål med behandlingen: Mätning av räckvidd (t.ex. åtkomststatistik, identifiering av återkommande besökare); profiler med användarrelaterad information (skapande av användarprofiler).

- Säkerhetsåtgärder: IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen).

- Rättslig grund: Samtycke (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Legitima intressen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Ytterligare vägledning om behandling, förfaranden och tjänster:

  • Matomo (utan cookies): Matomo är en dataskyddsvänlig webbanalysprogramvara som används utan cookies och där igenkänningen av återkommande användare sker med hjälp av ett så kallat "digitalt fingeravtryck", som lagras anonymt och ändras var 24: e timme; med det "digitala fingeravtrycket" registreras användarnas rörelser inom vårt online-erbjudande med hjälp av pseudonymiserade IP-adresser i kombination med webbläsarinställningar på användarsidan på ett sådant sätt att slutsatser om enskilda användares identitet inte är möjliga. De användaruppgifter som samlas in i samband med användningen av Matomo behandlas endast av oss och delas inte med tredje part; Rättslig grund: Berättigade intressen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO); Webbplats: https://matomo.org/.

Här är alternativet för Matomo med kakor:

  • Matomo: Matomo är en programvara som används för webbanalys och räckviddsmätning. Inom ramen för användningen av Matomo genereras och lagras cookies på användarens slutenhet. De användardata som samlas in i samband med användningen av Matomo behandlas endast av oss och delas inte med tredje part. Cookies lagras under en maximal period på 13 månader: https://matomo.org/faq/general/faq_146/; Rättslig grund: Samtycke (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Radering av data: Cookies har en maximal lagringstid på 13 månader.

De insamlade och pseudonymiserade uppgifterna vidarebefordras inte till Matomo. Istället lagras de på vår egen server hos en certifierad hostingleverantör i Tyskland (Hetzner).

Google Dubbelklick

Verktyget gör det möjligt för oss att spåra frekvensen av dina sidvisningar eller trafik till vår webbplats i allmänhet. Detta gör det möjligt för oss att spåra hur ofta, hur länge och vilka delar av vår webbplats du har använt.

Vidarebefordran av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part för andra ändamål än de som anges nedan. Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om:

- du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO,

- utlämnandet är nödvändigt i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. f DSGVO för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk och det inte finns någon anledning att anta att du har ett övervägande skyddsvärt intresse av att dina uppgifter inte lämnas ut,

- om det finns en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifter i enlighet med artikel 6.1.1 lit. c i DSGVO, samt

- detta är lagligt tillåtet och nödvändigt enligt Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO för behandling av avtalsförhållanden med dig.

Plugins för sociala medier och externa länkar

Vid besök på vår webbplats avstår vi från att använda så kallade social media plugins (SHARE- och LIKE-knappar), vilket kan innebära direkt överföring av data.

Vi erbjuder dig dock möjligheten att på vår webbplats få tillgång till våra sociala medier via en så kallad extern länk.

Vi vill påpeka att när du använder länken kommer du till en tredje parts webbplats och vi har inget inflytande på i vilken utsträckning dina uppgifter behandlas av motsvarande leverantör av sociala medier. Du kan få information om detta via webbplatsen för motsvarande webbplatsoperatör.

Om du vill veta i vilken utsträckning vi behandlar dina uppgifter via våra närvaroer på sociala medier, kan du läsa mer om detta under närvaroer på sociala medier.

närvaro på sociala medier

Vi upprätthåller fansidor inom olika sociala medieplattformar i syfte att kommunicera med användare, kunder och intresserade parter och informera dem om våra tjänster där. Inom ramen för dessa online-närvaro behandlar leverantörerna av sociala medier och vi dina personuppgifter.

Det är möjligt att skapa profiler, företagssidor eller grupper på de olika informationstjänsterna. Användare kan ladda upp bidrag, foton och videor på sina egna profiler och på våra fansidor, eller dela och kommentera detta innehåll. Användarna kan också komma i kontakt med varandra genom att skriva offentliga eller privata meddelanden.

Vi vill påpeka att du använder de informationstjänster som erbjuds på eget ansvar och att vi för närvarande inte är medvetna om alla detaljer i databehandlingen av leverantörerna av sociala medier från USA. Detta gäller i synnerhet användningen av interaktiva funktioner (t.ex. kommentarer, delning, betygsättning).

Det är möjligt att minska behandlingen av dina personuppgifter när du använder våra fansidor genom att logga ut från motsvarande sociala medieplattform eller avaktivera funktionen "förbli inloggad", radera de cookies som finns på din slutenhet och stänga och starta om din webbläsare. På så sätt raderas information genom vilken du kan identifieras direkt. På så sätt kan du använda våra fansidor i begränsad omfattning utan att avslöja ditt användar-ID.

Kontakt via privata eller offentliga meddelanden

På våra fansidor kan du skicka privata eller offentliga meddelanden (kommentarer) till oss. Om du kontaktar oss via privata meddelanden lagrar vi de uppgifter du lämnar för att kunna behandla dina förfrågningar. Vi raderar sedan dina uppgifter 6 månader efter det sista meddelandet. Detta gäller inte om rättsliga bestämmelser förhindrar radering eller om ytterligare lagring är nödvändig för att tillhandahålla bevis eller om du har samtyckt till längre lagring.

Om du däremot skickar ett offentligt meddelande till oss kommer de uppgifter du lämnar också att vara synliga för alla andra användare. Offentliga meddelanden kan endast raderas av användaren själv.

Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för ovannämnda ändamål för att skydda våra legitima intressen enligt art. 6 (1) f) DSGVO.

En detaljerad beskrivning av formerna för statistisk bearbetning av leverantörerna av sociala medier och Theben finns i beskrivningarna nedan.

Facebook

Theben använder den tekniska plattformen och tjänsterna från Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irland ("Facebook") för den informationstjänst som erbjuds här.

Insamling och lagring av personuppgifter samt typ av och syfte med deras användning

De uppgifter som samlas in om dig när du använder tjänsten kommer att behandlas av Meta Platforms Irelands och kan överföras utanför Europeiska unionen. Detta omfattar, men är inte begränsat till, din IP-adress, den applikation du använder, uppgifter om den terminalenhet du använder (inklusive enhets-ID och applikations-ID), information om webbplatser du har besökt, din plats och din mobilleverantör.

Denna information används för att förse oss, som operatör av Facebook-sidan, med statistisk information om användningen av Facebook-sidan.

Facebook ger mer information om detta på följande länk:

https://www.facebook.com/help/pages/insights

Den statistiska information som Facebook tillhandahåller oss är anonymiserad och tillåter inte att några slutsatser dras om enskilda användare. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att datainsamlingen och databehandlingen av Facebook själv är anonymiserad.

Om du använder interaktiva funktioner på vår Facebook-sida, t.ex. "Gilla"-knappen eller kommentarfunktionen, kommer ytterligare personuppgifter att bli synliga för Theben, vilket möjliggör direkt användartilldelning.

För information om hur du hanterar eller raderar information om dig, besök följande Facebook-supportsidor:

https://de-de.facebook.com/about/privacy#

Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för ovannämnda ändamål för att skydda våra legitima intressen enligt art. 6 (1) f) DSGVO.

Instagram

Theben AG använder den tekniska plattformen och tjänsterna från Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irland ("Instagram") för den informationstjänst som erbjuds här.

Insamling och lagring av personuppgifter samt typ av och syfte med deras användning

De uppgifter som samlas in om dig när du använder tjänsten behandlas av Instagram. och kan överföras utanför Europeiska unionen. Dessa uppgifter omfattar din IP-adress, den applikation du använder, information om den enhet du använder (inklusive enhets-ID och applikations-ID), information om webbplatser du besöker, din plats och din mobiloperatör.

Denna information används för att förse oss, som operatör av Instagram-sidan, med statistisk information om användningen av Instagram-sidan.

Mer information om detta ges av Instagram på följande länk:

https://www.facebook.com/business/help/441651653251838?id=419087378825961

Den statistiska information som Instagram tillhandahåller oss är anonymiserad och tillåter inte att några slutsatser dras om enskilda användare. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att datainsamlingen och databehandlingen av Instagram själv är anonymiserad.

Om du använder interaktiva funktioner på vår Instagram-sida, t.ex. "Gilla"-knappen eller kommentarfunktionen, kommer ytterligare personuppgifter att bli synliga för Theben AG, vilket möjliggör direkt användartilldelning.

Theben AG har inget inflytande på de interaktiva funktionerna och användaraktiviteterna på Instagram-sidan.

För information om hur Instagram behandlar dina personuppgifter, se följande sekretesspolicy:

https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för ovannämnda ändamål för att skydda våra legitima intressen enligt art. 6 (1) f) DSGVO.

Twitter

Theben använder den tekniska plattformen och tjänsterna från Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter") för den kortmeddelandetjänst som erbjuds här. Ansvarig för databehandlingen av personer som bor utanför USA är Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland.

Insamling och lagring av personuppgifter samt typ av och syfte med deras användning

De uppgifter som samlas in om dig när du använder tjänsten behandlas av Twitter Inc. och kan överföras till länder utanför Europeiska unionen. Dessa uppgifter omfattar din IP-adress, den applikation du använder, information om den terminalenhet du använder (inklusive enhets-ID och applikations-ID), information om webbplatser du har besökt, din plats och din mobilleverantör.

Dessa uppgifter tilldelas uppgifterna om ditt Twitter-konto eller din Twitter-profil. Vi har inget inflytande på typen och omfattningen av de uppgifter som behandlas av Twitter, typen av behandling och användning eller överföringen av dessa uppgifter till tredje part. Information om vilka uppgifter som behandlas av Twitter och för vilka ändamål finns i Twitters dataskyddsdeklaration (https://twitter.com/privacy?lang=de) samt om möjligheten att se dina egna uppgifter på Twitter (https://help.twitter.com/de/managing-your-account/accessing-your-twitter-data).

Dessutom har du möjlighet att begära information via Twitter-dataskyddsformuläret eller arkivförfrågningarna:

https://support.twitter.com/forms/privacy

https://help.twitter.com/de/managing-your-account/how-to-download-your-twitter-archive

Om du använder interaktiva funktioner på vår Twitter-sida, t.ex. knappen "Gilla" eller "Retweet" eller kommentarfunktionen, kommer ytterligare personuppgifter att bli synliga för Theben, vilket möjliggör direkt användartilldelning.

Information om hur du hanterar eller tar bort information om dig finns på följande sida:

https://support.twitter.com/forms/privacy

Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för ovannämnda ändamål för att skydda våra legitima intressen enligt art. 6 (1) f) DSGVO.

LinkedIn

Theben använder den tekniska plattformen och tjänsterna från LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn") för den kortmeddelandetjänst som erbjuds här.

Insamling och lagring av personuppgifter samt typ av och syfte med deras användning

De uppgifter som samlas in om dig när du använder tjänsten behandlas av LinkedIn och kan överföras utanför Europeiska unionen. Detta inkluderar bland annat din IP-adress, den applikation som används, information om den slutenhet du använder (inklusive enhets-ID och applikations-ID), information om webbplatser som nås, din plats och din mobilleverantör. Denna information används för att förse oss, som operatör av LinkedIn-sidan, med statistisk information om användningen av LinkedIn-sidan.

Den statistiska information som LinkedIn tillhandahåller oss är anonymiserad och tillåter inte att några slutsatser dras om enskilda användare. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att datainsamlingen och databehandlingen på LinkedIn själv är anonymiserad.

Om du använder interaktiva funktioner på vår LinkedIn-sida, t.ex. "Gilla"-knappen eller kommentarsfunktionen, kommer ytterligare personuppgifter att bli synliga för Theben, vilket möjliggör direkt tillskrivning av användare.

Information om LinkedIns behandling av personuppgifter finns i LinkedIns integritetspolicy, som kan nås via följande länk:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för ovannämnda ändamål för att skydda våra legitima intressen enligt art. 6 (1) f) DSGVO.

XING

Theben använder den tekniska plattformen och tjänsterna från New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Tyskland ("XING") för den kortmeddelandetjänst som erbjuds här.

Insamling och lagring av personuppgifter samt typ av och syfte med deras användning

De uppgifter som samlas in om dig när du använder tjänsten behandlas av XING och kan överföras till länder utanför Europeiska unionen. Dessa uppgifter inkluderar din IP-adress, den applikation du använder, information om den slutenhet du använder (inklusive enhets-ID och applikations-ID), information om webbplatser du har besökt, din plats och din mobilleverantör. Denna information används för att förse oss, som operatör av XING-webbplatsen, med statistisk information om användningen av XING-webbplatsen.

Den statistiska information som XING tillhandahåller oss är anonymiserad och tillåter inte att några slutsatser dras om enskilda användare. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att datainsamlingen och databehandlingen hos XING i sig är anonymiserad.

Om du använder interaktiva funktioner på vår XING-webbplats, till exempel "Gilla"-knappen eller kommentarfunktionen, kommer ytterligare personuppgifter att bli synliga för Theben, vilket möjliggör direkt användartilldelning. Denna användning kräver vanligtvis att besökaren registrerar sig hos XING.

Information om XING:s behandling av personuppgifter finns i XING:s integritetspolicy, som kan nås via följande länk:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för ovannämnda ändamål för att skydda våra legitima intressen enligt art. 6 (1) f) DSGVO.

YouTube

Theben använder den tekniska plattformen och tjänsterna från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Irland ("YouTube") för den informationstjänst som erbjuds här.

Insamling och lagring av personuppgifter samt typ av och syfte med deras användning

De uppgifter som samlas in om dig när du använder tjänsten behandlas av YouTube och kan överföras till länder utanför Europeiska unionen. Dessa uppgifter omfattar din IP-adress, den applikation du använder, uppgifter om den terminalenhet du använder (inklusive enhets-ID och applikations-ID), information om webbplatser du har besökt, din plats och din mobilleverantör.

Denna information används för att förse oss, som operatör av YouTube-kanalen, med statistisk information om användningen av YouTube-kanalen.

YouTube ger mer information om detta på följande länk:

https://support.google.com/youtube/answer/9002587?hl=de

Den statistiska information som YouTube tillhandahåller oss är anonymiserad och tillåter inte att några slutsatser dras om enskilda användare. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att datainsamlingen och databehandlingen av YouTube själv är anonymiserad.

Om du använder interaktiva funktioner på vår YouTube-kanal, t.ex. "Gilla"-knappen eller kommentarfunktionen, blir ytterligare personuppgifter synliga för Theben, vilket möjliggör direkt användartilldelning.

För information om hur YouTube behandlar dina personuppgifter, se följande sekretesspolicy:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för ovannämnda ändamål för att skydda våra legitima intressen enligt art. 6 (1) f) DSGVO.

Kununu

Theben AG använder den tekniska plattformen och tjänsterna från New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Tyskland ("Kununu") för den kortmeddelandetjänst som erbjuds här.

Insamling och lagring av personuppgifter samt arten av och syftet med deras användning

De uppgifter som samlas in om dig när du använder tjänsten behandlas av Kununu. Till dessa hör din IP-adress, den applikation du använder, uppgifter om den terminal du använder (inklusive enhets-ID och applikations-ID), information om webbplatser du har besökt, din plats och din mobilleverantör. Denna information används för att förse oss, som operatör av Kununu-webbplatsen, med statistisk information om användningen av Kununu-webbplatsen.

Den statistiska information som Kununu tillhandahåller oss är anonymiserad och tillåter inte några slutsatser om enskilda användare. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att datainsamlingen och databehandlingen hos Kununu själv är anonymiserad.

Information om Kununus behandling av personuppgifter finns i Kununus integritetspolicy, som kan nås via följande länk:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för ovannämnda ändamål för att skydda våra legitima intressen enligt art. 6 (1) f) DSGVO.

Pinterest

Theben använder den tekniska plattformen och tjänsterna från Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street Dublin, Irland för den informationstjänst som erbjuds här.

Insamling och lagring av personuppgifter samt typ av och syfte med deras användning

De uppgifter som samlas in om dig när du använder tjänsten samlas in och behandlas av Pinterest och kan överföras till länder utanför Europeiska unionen. Detta inkluderar din IP-adress, den applikation som används, information om den terminalenhet du använder (inklusive enhets-ID och applikations-ID), information om den webbplats som nås och de aktiviteter som utförs på den.

Pinterest ger mer information om detta på följande länk:

Sekretess | Pinterest-policy

Om du för närvarande är inloggad på Pinterest som användare, placeras en cookie med ditt Pinterest-ID på din slutenhet. Detta gör det möjligt för Pinterest att spåra att du har besökt denna sida och hur du har använt den. Detta gäller även för alla andra Pinterest-konton. Pinterest-knappar som är inbäddade på webbplatser gör det möjligt för Pinterest att registrera dina besök på dessa webbplatser och tilldela dem till ditt Pinterest-konto. Dessa uppgifter kan användas för att erbjuda innehåll eller reklam som är skräddarsydd för dig. Om du vill undvika detta bör du logga ut från Pinterest eller avaktivera funktionen "förbli inloggad", ta bort de cookies som finns på din enhet samt stänga och starta om din webbläsare.

Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för ovannämnda ändamål för att skydda våra legitima intressen enligt art. 6 (1) f) DSGVO.

Verktyg för sökanalys Luigi's Box

På vår webbplats använder vi verktyget Luigi's Box (https://www.luigisbox.com/) med vilket vi kan utvärdera och optimera sökbeteendet hos webbplatsens besökare. Inga personuppgifter samlas in i denna process. Det enda syftet med cookien är att koppla enskilda händelser till en session och att koppla dessa sessioner till varandra för att fastställa antalet relevanta profiler i en sökanalys. Det är inte möjligt att dra slutsatser om dig som person via cookieuppsättningen. De insamlade uppgifterna lagras uteslutande i ett datacenter i Frankfurt. Sökanalysen innehåller ett maskininlärningsförfarande för att bestämma den bästa listningen av sökresultat.

Google-annonser

Denna webbplats använder onlineannonseringsprogrammet "Google Ads" från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser på denna webbplats.

Vi använder inte cookies när vi använder Google Ads.

Enligt Google kommer dessa uppgifter inte att slås samman med andra Google-uppgifter.

Du hittar Googles integritetspolicy här: https://www.google.de/policies/privacy/

De registrerades rättigheter

Du har rätt att:

- begära information (enligt art. 15 DSGVO) om dina personuppgifter som behandlas av oss. I synnerhet kan du begära information om behandlingsändamålen, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling eller invändning, förekomsten av en rätt till klagomål, ursprunget till dina uppgifter om de inte har samlats in av oss, samt förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och, om tillämpligt, meningsfull information om dess detaljer;

- att kräva korrigering (i enlighet med artikel 16 DSGVO) av felaktiga eller komplettering av dina personuppgifter som lagras av oss;

- radering (enligt artikel 17 i DSGVO) av dina personuppgifter som lagras av oss, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig skyldighet, av skäl av allmänt intresse eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;

- Begränsning (enligt art. 18 DSGVO) av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån du bestrider uppgifternas korrekthet, behandlingen är olaglig, men du motsätter dig radering och vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller du har invänt mot behandlingen i enlighet med art. 21 DSGVO;

- Överföring (enligt art. 20 DSGVO) av dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format, eller till en annan personuppgiftsansvarig;

- Återkallelse (enligt art. 7.3 DSGVO) av ditt samtycke som du en gång har gett. Detta får till följd att vi inte längre får fortsätta databehandlingen baserat på detta samtycke i framtiden.

- Klagomål (enligt art. 77 DSGVO) till en tillsynsmyndighet. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten för din vanliga bostadsort eller arbetsplats eller vårt huvudkontor för detta ändamål.

Rätt till invändning

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av berättigade intressen enligt artikel 6.1 mening 1 lit. f DSGVO, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter enligt artikel 21 DSGVO, förutsatt att det finns skäl för detta som härrör från din speciella situation eller invändningen är riktad mot direktreklam. I det senare fallet har du en allmän rätt till invändning, som vi tillämpar utan att specificera en särskild situation. Om du vill utnyttja din rätt till återkallelse eller invändning räcker det med att skicka ett e-postmeddelande till: datenschutz@theben.de.

Datasäkerhet

Vi använder det utbredda SSL-förfarandet (Secure Socket Layer) i samband med den högsta krypteringsnivå som stöds av din webbläsare när du besöker webbplatsen. I regel är detta 256-bitars kryptering. Om din webbläsare inte stöder 256-bitars kryptering använder vi i stället 128-bitars v3-teknik. Du kan se om en enskild sida på vår webbplats överförs i krypterad form genom att nyckel- eller låssymbolen visas i det nedre statusfältet i din webbläsare. Vi använder också lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, partiell eller fullständig förlust, förstörelse eller mot obehörig åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.

Uppdatering och ändring av denna integritetspolicy

Denna dataskyddsdeklaration är för närvarande giltig och har status juli 2023. På grund av vidareutvecklingen av vår webbplats och erbjudanden på den eller på grund av ändrade juridiska eller officiella krav kan det bli nödvändigt att ändra denna dataskyddsdeklaration.