Sekretesskydd

Dataskyddsförklaring från Theben AG

Vi, Theben AG (nedan kallat ”Theben”), uppskattar ditt besök på vår webbplats och ditt intresse för våra produkter och tjänster. Vi tar skyddet av ditt privatliv och de personuppgifter som du har tillgänglig gjort oss på mycket stort allvar. Efterlevnad av de rättsliga föreskrifterna om dataskydd är en självklarhet för oss. Enligt följande informerar vi om vilka uppgifter vi samlar in från dig och i vilket syfte, hur länge vi lagrar dem och vilka rättigheter du har när vi behandlar dina data.

Allmänt

Ansvarig för behandlingen av dina data på denna webbplats är Theben AG, Hohenbergstraße 32, DE-72401 Haigerloch. I företagsinformationen nedan har vi angett hur du kan komma i kontakt med oss.

I vår dataskyddsförklaring använder vi begrepp och definitioner från EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR, i synnherhet artikel 4 i GDPR. Enligt denna förordning är vi ”ansvariga” och du ”berörd person”. Data som berör dig direkt eller indirekt är ”personuppgifter”. När vi i denna dataskyddsförklaring pratar om dina ”uppgifter” menas därmed i regel de uppgifter som direkt eller indirekt berör dig personligen.

Som berörd person har du rätt att få information från oss om de uppgifter som berör dig (art. 15 GDPR). Du kan korrigera dina uppgifter enligt artikel 16 GDPR eller, om vissa förutsättningar är uppfyllda, radera dem enligt artikel 17 i GDPR. Enligt artikel 18 i GDPR har du rätt till inskränkning av behandlingen, om du kan åberopa personlig skäl har du dessutom enligt artikel 21 i GDPR rätt att bestrida dina uppgifter allmänt eller på delområden. Data som du ställt till vårt förfogande kan du kräva ut i ett gängse maskinläsbart format. Du har rätt att när som helst, med verkan framåt i tiden, återkalla det samtycke du gett oss om att behandla dina uppgifter. Det betyder att ditt återkallande bara kan gälla framtida behandlingar och att de behandlingar som redan ägt rum därmed fortfarande är förenliga med de dataskyddsrättsliga föreskrifterna.

Du har rätt att överklaga vår användning av dina kontakt- och adressuppgifter för att skicka ut reklam och informationsmaterial per post, om du inte uttryckligen har krävt detta.

För att hävda dina rättigheter, vänligen vänd dig till info@theben.de.

Du kan komma i direktkontakt med våra dataskyddsansvariga via datenschutz@theben.de.

Du har rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet med klagomål om vår behandling av dina uppgifter. I Baden-Württemberg är detta delstatens ombudsman för dataskydd och informationsfrihet, adress: Postfack 102932, 70025 Stuttgart, e-post poststelle@lfdi.bwl.de.


Helautomatisk behandling av data vid användning av våra webbsidor

Genom ditt besök på våra webbsidor sparar våra servrar som standard olika åtkomstuppgifter i ett elektroniskt protokoll (”loggfil”). Till dessa uppgifter hör IP-adressen för din åtkomst, webbsidan från vilken du besöker oss, de webbsidor du besöker hos oss, samt datum, tid för sidans hämtning och därmed besökets längd. Dessa data registreras helautomatiskt och används bara till felanalys och teknisk förbättring av vår webbtjänst. Mottagare av dessa data är Theben IT och, vid behov, den IT-tjänsteleverantör som arbetar på Thebens uppdrag. De rättsliga grundvalen för denna behandling är vårt berättigade intresse av att upprätthålla en korrekt drift av våra webbsidor. Efter senast två veckor skrivs protokolldata automatiskt över. Ytterligare helautomatiska behandlingar av data vid användning av vår webbplats är vår användning av cookies och vår analys av användningsuppgifter vid besök på våra webbsidor. Dessa behandlingar beskrivs i egna avsnitt i den här dataskyddsförklaringen.


Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev får du bara om du uttryckligen har samtyckt till detta. Vi lagrar ditt samtycke och tidpunkten för samtycket. Samtycket kan ges när som helst ses över och återkallas genom avanmälan från nyhetsbrevet. En länk till sidan för avanmälan finns i slutet av varje nyhetsbrev.

För att kunna ge dig passande erbjudanden och innehåll kommer nyhetsbrevet att påverkas av hur du klickar. Då registreras vilket nyhetsbrev som öppnats, hur ofta och hur ofta det har klickats på våra produkter eller annan information i ett nyhetsbrev. Analysen av klickbeteendet gör det möjligt för oss att ständigt optimera nyhetsbrevet och anpassa det till våra kunders intressen. För analysen anonymiseras användaruppgifterna genom en sammanfattning, så att det inte längre går att koppla de insamlade uppgifterna till en viss e-postadress. Vi känner således inte till vad du har klickat på.

Du kan ändå när som helst bestrida denna uppföljning genom att avbeställa nyhetsbrevet. Den rättsliga grundvalen för vår användaranalys av klickbeteendet är vårt berättigade intresse av att utforma innehållet i nyhetsbrevet enligt de behov som finns.


Dataskyddsförklaring om Theben AG:s närvaro på Facebook

Nedan hänför sig ”vi” eller ”vår” till Theben AG. Mer information om oss hittar du i Företagsinformation.

Principiellt har Facebook ansvaret för tillgång och användning av vår profil. Information om Facebook och om dataskydd hos Facebook kan du hämta direkt via de länkar som Facebook gjort tillgängliga.

I särskilda fall, t.ex. om du har en fråga om våra produkter, behöver stöd vid igångsättningen eller om det skulle vara ett tekniskt problem, kan det hända att vi inte kan svara på din fråga direkt på Facebook. I dessa fall ber vi dig att uppge dina kontaktuppgifter i ett personligt meddelande. Undvik att ange dina kontaktuppgifter i Facebookposter. För dessa uppgifter, inklusive din förfrågan, är vi ansvarig enhet i dataskyddsrättsligt avseende. Din förfrågan skickas vidare internt hos oss till ansvarig avdelning, som sedan kommer att kontakta dig direkt. Ange i ditt meddelande om du vill bli kontaktad via e-post eller telefon. Vi använder dina uppgifter enbart för att besvara din förfrågan. Vi använder inte dina uppgifter för reklam och de kommer inte heller att lämnas ut till tredje part. Undantag från detta är frågor som inte kommer från Tyskland och som faller inom ansvarsområdet för ett annat företag inom Thebengruppen. I dessa fall skickar vid din fråga och dina kontaktuppgifter vidare till detta företag, som sedan kontaktar dig på det sätt du önskar.


Vår behandling av dina personuppgifter som kund eller leverantör

På vår portal samlar vi in data (kontaktförfrågningar, beställning av nyhetsbrev, registreringar för utbildningar, kundenkäter) från fysiska personer som tar kontakt med oss eller som tillhör eller representerar ett företag som vi gör affärer med. Till dessa uppgifter hör ditt namn, namnet på ditt företag, ditt företags adress samt din affärsdatakommunikation som e-postadress och telefonnummer samt din funktion i företaget. Behandlingen av dina data sker på grundval av vårt berättigade intresse av att få kontakt med dig som representant för vår kund, samt det berättigade intresset hos företaget som du representerar för att få till stånd kommunikationen. Dina motintressen kan t.ex. då överväga när du slutar på ditt företag.

Naturligtvis gäller dataskyddsrättigheter för dig i egenskap av berörd, t.ex. rätten att återkalla samtycke, rätten att kräva uppgifter om lagrade uppgifter om din person, samt ytterligare rättigheter. Se avsnittet Allmänt i denna dataskyddsförklaring.

I avtalssyfte bearbetar vi data från ditt företag i vår CRM och i planerings-, produktions-, logistik- och finansmodulerna i vår ERP. Beroende på din verksamhet och ditt ansvar på ditt företag kan dessa data även innehålla ovan nämnda data som direkt berör din person. Syftet med denna behandling av data avser dock inte dig som person, utan snarare ditt företag som vår affärspartner. Dataskyddsrätten kan inte användas på rent affärsmässiga data som inte berör en fysisk person.


Vår behandling av dina personuppgifter som sökande

I vår portal samlar vi inte in några data från sökanden utan ställer din kontaktinformation till förfogande för chefen för vår personalavdelning. Vi ber dig att inte använda någon annan av Thebens e-postadresser för ansökningar. De rättsliga grundvalen för vår behandling av din ansökan är att den krävs för vårt beslut om motiveringen av ett anställningsförhållande.

Får du avslag från oss raderas dina data efter tre månader. Har vi ett intresse av att beakta din ansökan vid en senare tidpunkt kommer vi att inhämta ditt samtycke för detta.


Användning av vårt kontaktformulär

På våra kontaktformulär samlar vi in personuppgifter som vi behöver för att svara på din förfrågan. De rättsliga grundvalen för att behandla ditt namn, din e-postadress och innehållet i din förfrågan är ”avtalsenliga och för avtalsenliga syften”. Ytterligare uppgifter som du har lämnat frivilligt, som kön, företag, adress, telefon- och faxnummer, bearbetar vi på rättsliga grundval av ett berättigat intresse av att förbättra kommunikationen med våra kunder. Innehållet i det ifyllda kontaktformuläret mellanlagras på webbservern och skickas därifrån som e-post till vår marknadsföringsavdelning, som skickar vidare upplysningen till den fackavdelning som är ansvarig hos oss. Uppgifterna i din förfrågan lagras enbart i vårt e-postsystem och spärras mot all ytterligare användning när din förfrågan är avslutad. Mellanlagringen på webbservern rensas varje månad.


Registrering för seminarier och utbildningar

Vår webbplats har inget registreringsformulär för våra seminarier och utbildningar, utan ger dig namn och kontaktuppgifter till de ansvariga personer som samlar in de uppgifter som krävs för registrering och genomförande av utbildningar och bearbetar dem. De rättsliga grundvalen för att behandla ditt namn, din epostadress och innehållet i din förfrågan är ”avtalsenliga och för avtalsenliga syften”. Vi använder enbart dina uppgifter för att bearbeta dina förfrågan och för att organisera utbildningen.

Inom vårt företag lämnar vi dina uppgifter vidare till de personer som arbetar med att organisera utbildningen. När du lämnar uppgifter om rumsönskemål och tillresa lämnar vi ditt namn och tillresedatum vidare till hotell i vår närhet.


Behandling av dina data i vår kundenkät

Vi ger deltagarna i vår kundenkät en present som tack för deras insatser. För att å ena sidan dina svar ska förbli absolut anonyma, å andra sidan du ska kunna få vår present, innehåller vårt e-postmeddelande en personlig länk till kundenkäten som identifierar dig som mottagare av e-postmeddelandet när du klickar på det och automatiskt lägger dig till listan över deltagare i vår kundenkät. De rättsliga grundvalen för denna behandling är vårt berättigade intresse av ett stort antal kunder som svarar på vår förfrågan. Denna identifikation är enbart till för att kunna skicka dig presenten. I vårt e-postmeddelande informeras du om syftet med personaliserade länkar till kundenkäten. Genom att klicka på länken samtycker du till identifiering i det nämnda syftet. Den rättsliga grunden för din identifiering via e-postadressen är det avtalsförhållande som vi ingår med dig med vårt erbjudande om deltagande för att kunna skicka presenter via vår marknadsavdelning.

Dina svar på vår kundenkät förblir i vilket fall som helst anonyma, dvs. lagras och utvärderas utan koppling till din person eller ditt företag.


Vår användning av cookies

Vår webbplats använder cookies, små filer som vår webbserver överför till din dator. Dessa filer syftar till att följa din väg genom sidorna på vår portal. Cookies skiljer man för det första åt efter längden på deras lagring. Så kallade session cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. En session cookie kan till exempel se till att kommunikationen mellan vår webbserver och din dator säkras. Permanenta cookies däremot lagras på din dator, din webbläsare kan ge information om hur länge de lagras. En permanent cookie kan läsas igen vid nästa besök på vår webbplats. För att förhindra detta kan du radera den permanenta cookien efter besöket på vår webbplats. Permanenta cookies kan t.ex. tjäna till att analysera din användning av vår webbplats.

För det andra skiljer man på cookies beroende på deras härkomst. Så kallade cookies från första part härstammar alltid från den webbplats som är angiven i adresslisten på din webbläsare. Så kallade cookies från tredje part kommer från webbplatser som du inte har hämtat direkt utan som kommer via bilder eller annonser på första partens sida. Din webbläsare kan informera dig om från vilka källor på din dator som lagrade cookies härstammar.

De flesta webbläsare är inställda så att de accepterar cookies. För att stänga av detta, ändra motsvarande inställningar i din webbläsare. Om din webbläsare inte tillåter några cookies kan det vara så att du inte kan använda alla sidor på vår webbplats utan störningar. För att kunna fylla i ett kontaktformulär går det inte att undvika att du ställer in din webbläsare så att den tillåter session cookies. Session cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare.


Google Analytics

På rättslig grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra vårt webberbjudande använder vår hemsida Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på din dator och som möjliggör analys genom din användning av hemsidan. Den information som skapas via cookien om din användning av denna hemsida (inklusive din IP-adress) överförs i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där. Ifall IP-anonymisering är aktiverat på denna hemsida förkortas dock din IP-adress i förväg av Google inom EU:s medlemstater eller i de andra fördragslutande staterna till avtalet via det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den kompletta IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna hemsida kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, för att sammanställa rapporter om hemsideaktiviteterna och för att skaffa fram ytterligare tjänster med hemsideanvändningen och internetanvändningen förknippade tjänster gentemot hemsideoperatören. Den IP-adress som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics kopplas inte samman med andra data från Google.

Du kan förhindra att dina data samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie vill hindra insamling av dina data vid framtida besök på den här webbplatsen: inaktivera Google Analytics.

Möjligheter att överklaga

Alternativt kan du förhindra att uppgifter som genererats med hjälp av cookien och berör din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) registreras av Google samt Googles behandling av dessa uppgifter genom att ladda ner och installera tillgänglig webbläsar-plugin via följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Webbläsartillägg för att inaktivera Google Analytics

Webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics ger hemsidebesökaren mer kontroll över vilka data om hämtade hemsidor som registreras av Google Analytics. Tillägget meddelar Google Analytics JavaScript (ga.js) att ingen information om hemsidebesöket ska förmedlas till Google Analytics. Vill du använda denna funktion, ladda ner tillägget och installera den på din aktuella webbläsare. Webbläsartilläget för att inaktivera Google Analytics finns tillgängligt för Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari och Opera.