Sekretesskydd

Dataskyddsförklaring från Theben AG

Vi, Theben AG (nedan kallat ”Theben”), uppskattar ditt besök på vår webbplats och ditt intresse för våra produkter och tjänster. Vi tar skyddet av ditt privatliv och de personuppgifter som du har tillgänglig gjort oss på mycket stort allvar. Efterlevnad av de rättsliga föreskrifterna om dataskydd är en självklarhet för oss. Enligt följande informerar vi om vilka uppgifter vi samlar in från dig och i vilket syfte, hur länge vi lagrar dem och vilka rättigheter du har när vi behandlar dina data.

Allmänt

Ansvarig för behandlingen av dina data på denna webbplats är Theben AG, Hohenbergstraße 32, DE-72401 Haigerloch. I företagsinformationen nedan har vi angett hur du kan komma i kontakt med oss.

I vår dataskyddsförklaring använder vi begrepp och definitioner från EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR, i synnherhet artikel 4 i GDPR. Enligt denna förordning är vi ”ansvariga” och du ”berörd person”. Data som berör dig direkt eller indirekt är ”personuppgifter”. När vi i denna dataskyddsförklaring pratar om dina ”uppgifter” menas därmed i regel de uppgifter som direkt eller indirekt berör dig personligen.

Som berörd person har du rätt att få information från oss om de uppgifter som berör dig (art. 15 GDPR). Du kan korrigera dina uppgifter enligt artikel 16 GDPR eller, om vissa förutsättningar är uppfyllda, radera dem enligt artikel 17 i GDPR. Enligt artikel 18 i GDPR har du rätt till inskränkning av behandlingen, om du kan åberopa personlig skäl har du dessutom enligt artikel 21 i GDPR rätt att bestrida dina uppgifter allmänt eller på delområden. Data som du ställt till vårt förfogande kan du kräva ut i ett gängse maskinläsbart format. Du har rätt att när som helst, med verkan framåt i tiden, återkalla det samtycke du gett oss om att behandla dina uppgifter. Det betyder att ditt återkallande bara kan gälla framtida behandlingar och att de behandlingar som redan ägt rum därmed fortfarande är förenliga med de dataskyddsrättsliga föreskrifterna.

Du har rätt att överklaga vår användning av dina kontakt- och adressuppgifter för att skicka ut reklam och informationsmaterial per post, om du inte uttryckligen har krävt detta.

För att hävda dina rättigheter, vänligen vänd dig till info@theben.de.

Du kan komma i direktkontakt med våra dataskyddsansvariga via datenschutz@theben.de.

Du har rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet med klagomål om vår behandling av dina uppgifter. I Baden-Württemberg är detta delstatens ombudsman för dataskydd och informationsfrihet, adress: Postfack 102932, 70025 Stuttgart, e-post poststelle@lfdi.bwl.de.


Helautomatisk behandling av data vid användning av våra webbsidor

Genom ditt besök på våra webbsidor sparar våra servrar som standard olika åtkomstuppgifter i ett elektroniskt protokoll (”loggfil”). Till dessa uppgifter hör IP-adressen för din åtkomst, webbsidan från vilken du besöker oss, de webbsidor du besöker hos oss, samt datum, tid för sidans hämtning och därmed besökets längd. Dessa data registreras helautomatiskt och används bara till felanalys och teknisk förbättring av vår webbtjänst. Mottagare av dessa data är Theben IT och, vid behov, den IT-tjänsteleverantör som arbetar på Thebens uppdrag. De rättsliga grundvalen för denna behandling är vårt berättigade intresse av att upprätthålla en korrekt drift av våra webbsidor. Efter senast två veckor skrivs protokolldata automatiskt över. Ytterligare helautomatiska behandlingar av data vid användning av vår webbplats är vår användning av cookies och vår analys av användningsuppgifter vid besök på våra webbsidor. Dessa behandlingar beskrivs i egna avsnitt i den här dataskyddsförklaringen.


Nyhetsbrev

Om du, i enlighet Dataskyddsförordningen (GDPR) uttryckligen har samtyckt, kommer vi att använda din e-postadress för att regelbundet skicka nyhetsbrev. För mottagandet av nyhetsbrevet är indikationen av en e-postadress tillräcklig. Vi sparar ditt samtycke och tidpunkten för samtycket. Samtycket kan återkallas när som helst, genom att avanmäla dig från nyhetsbrevet. Du hittar en länk till unsubscribe-sidan i slutet av varje nyhetsbrev.  

Vårt nyhetsbrev får du bara om du uttryckligen har samtyckt till detta. Vi lagrar ditt samtycke och tidpunkten för samtycket. Samtycket kan ges när som helst ses över och återkallas genom avanmälan från nyhetsbrevet. En länk till sidan för avanmälan finns i slutet av varje nyhetsbrev. För att kunna ge dig passande erbjudanden och innehåll kommer nyhetsbrevet att påverkas av hur du klickar. Då registreras vilket nyhetsbrev som öppnats, hur ofta och hur ofta det har klickats på våra produkter eller annan information i ett nyhetsbrev. Analysen av klickbeteendet gör det möjligt för oss att ständigt optimera nyhetsbrevet och anpassa det till våra kunders intressen. För analysen anonymiseras användaruppgifterna genom en sammanfattning, så att det inte längre går att koppla de insamlade uppgifterna till en viss e-postadress. Vi känner således inte till vad du har klickat på.

Du kan ändå när som helst bestrida denna uppföljning genom att avbeställa nyhetsbrevet. Den rättsliga grundvalen för vår användaranalys av klickbeteendet är vårt berättigade intresse av att utforma innehållet i nyhetsbrevet enligt de behov som finns.


Dataskyddsförklaring om Theben AG:s närvaro på Facebook

Nedan hänför sig ”vi” eller ”vår” till Theben AG. Mer information om oss hittar du i Företagsinformation.

Principiellt har Facebook ansvaret för tillgång och användning av vår profil. Information om Facebook och om dataskydd hos Facebook kan du hämta direkt via de länkar som Facebook gjort tillgängliga.

I särskilda fall, t.ex. om du har en fråga om våra produkter, behöver stöd vid igångsättningen eller om det skulle vara ett tekniskt problem, kan det hända att vi inte kan svara på din fråga direkt på Facebook. I dessa fall ber vi dig att uppge dina kontaktuppgifter i ett personligt meddelande. Undvik att ange dina kontaktuppgifter i Facebookposter. För dessa uppgifter, inklusive din förfrågan, är vi ansvarig enhet i dataskyddsrättsligt avseende. Din förfrågan skickas vidare internt hos oss till ansvarig avdelning, som sedan kommer att kontakta dig direkt. Ange i ditt meddelande om du vill bli kontaktad via e-post eller telefon. Vi använder dina uppgifter enbart för att besvara din förfrågan. Vi använder inte dina uppgifter för reklam och de kommer inte heller att lämnas ut till tredje part. Undantag från detta är frågor som inte kommer från Tyskland och som faller inom ansvarsområdet för ett annat företag inom Thebengruppen. I dessa fall skickar vid din fråga och dina kontaktuppgifter vidare till detta företag, som sedan kontaktar dig på det sätt du önskar.


Vår behandling av dina personuppgifter som kund eller leverantör

På vår portal samlar vi in data (kontaktförfrågningar, beställning av nyhetsbrev, registreringar för utbildningar, kundenkäter) från fysiska personer som tar kontakt med oss eller som tillhör eller representerar ett företag som vi gör affärer med. Till dessa uppgifter hör ditt namn, namnet på ditt företag, ditt företags adress samt din affärsdatakommunikation som e-postadress och telefonnummer samt din funktion i företaget. Behandlingen av dina data sker på grundval av vårt berättigade intresse av att få kontakt med dig som representant för vår kund, samt det berättigade intresset hos företaget som du representerar för att få till stånd kommunikationen. Dina motintressen kan t.ex. då överväga när du slutar på ditt företag.

Naturligtvis gäller dataskyddsrättigheter för dig i egenskap av berörd, t.ex. rätten att återkalla samtycke, rätten att kräva uppgifter om lagrade uppgifter om din person, samt ytterligare rättigheter. Se avsnittet Allmänt i denna dataskyddsförklaring.

I avtalssyfte bearbetar vi data från ditt företag i vår CRM och i planerings-, produktions-, logistik- och finansmodulerna i vår ERP. Beroende på din verksamhet och ditt ansvar på ditt företag kan dessa data även innehålla ovan nämnda data som direkt berör din person. Syftet med denna behandling av data avser dock inte dig som person, utan snarare ditt företag som vår affärspartner. Dataskyddsrätten kan inte användas på rent affärsmässiga data som inte berör en fysisk person.


Vår behandling av dina personuppgifter som sökande

I vår portal samlar vi inte in några data från sökanden utan ställer din kontaktinformation till förfogande för chefen för vår personalavdelning. Vi ber dig att inte använda någon annan av Thebens e-postadresser för ansökningar. De rättsliga grundvalen för vår behandling av din ansökan är att den krävs för vårt beslut om motiveringen av ett anställningsförhållande.

Får du avslag från oss raderas dina data efter tre månader. Har vi ett intresse av att beakta din ansökan vid en senare tidpunkt kommer vi att inhämta ditt samtycke för detta.


Användning av vårt kontaktformulär

På våra kontaktformulär samlar vi in personuppgifter som vi behöver för att svara på din förfrågan. De rättsliga grundvalen för att behandla ditt namn, din e-postadress och innehållet i din förfrågan är ”avtalsenliga och för avtalsenliga syften”. Ytterligare uppgifter som du har lämnat frivilligt, som kön, företag, adress, telefon- och faxnummer, bearbetar vi på rättsliga grundval av ett berättigat intresse av att förbättra kommunikationen med våra kunder. Innehållet i det ifyllda kontaktformuläret mellanlagras på webbservern och skickas därifrån som e-post till vår marknadsföringsavdelning, som skickar vidare upplysningen till den fackavdelning som är ansvarig hos oss. Uppgifterna i din förfrågan lagras enbart i vårt e-postsystem och spärras mot all ytterligare användning när din förfrågan är avslutad. Mellanlagringen på webbservern rensas varje månad.


Registrering för seminarier och utbildningar

Vår webbplats har inget registreringsformulär för våra seminarier och utbildningar, utan ger dig namn och kontaktuppgifter till de ansvariga personer som samlar in de uppgifter som krävs för registrering och genomförande av utbildningar och bearbetar dem. De rättsliga grundvalen för att behandla ditt namn, din epostadress och innehållet i din förfrågan är ”avtalsenliga och för avtalsenliga syften”. Vi använder enbart dina uppgifter för att bearbeta dina förfrågan och för att organisera utbildningen.

Inom vårt företag lämnar vi dina uppgifter vidare till de personer som arbetar med att organisera utbildningen. När du lämnar uppgifter om rumsönskemål och tillresa lämnar vi ditt namn och tillresedatum vidare till hotell i vår närhet.


Behandling av dina data i vår kundenkät

Vi ger deltagarna i vår kundenkät en present som tack för deras insatser. För att å ena sidan dina svar ska förbli absolut anonyma, å andra sidan du ska kunna få vår present, innehåller vårt e-postmeddelande en personlig länk till kundenkäten som identifierar dig som mottagare av e-postmeddelandet när du klickar på det och automatiskt lägger dig till listan över deltagare i vår kundenkät. De rättsliga grundvalen för denna behandling är vårt berättigade intresse av ett stort antal kunder som svarar på vår förfrågan. Denna identifikation är enbart till för att kunna skicka dig presenten. I vårt e-postmeddelande informeras du om syftet med personaliserade länkar till kundenkäten. Genom att klicka på länken samtycker du till identifiering i det nämnda syftet. Den rättsliga grunden för din identifiering via e-postadressen är det avtalsförhållande som vi ingår med dig med vårt erbjudande om deltagande för att kunna skicka presenter via vår marknadsavdelning.

Dina svar på vår kundenkät förblir i vilket fall som helst anonyma, dvs. lagras och utvärderas utan koppling till din person eller ditt företag.


Vår användning av cookies

Theben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror, som skickas till din dator från vår webbserver och lagras av din webbläsare. Cookies skadar inte din dator och innehåller ej heller virus. Session cookies säkerställer att vår webbplats fungerar korrekt. Dessa cookies ställs in automatiskt och försvinner även automatiskt när du avslutar ditt besök på vår webbplats. Tracking cookies används för marknadsförings- och analysändamål och kräver ditt samtycke, se slutet i denna dataskyddsdeklaration.

De flesta cookies vi använder är så kallade session cookies för att erbjuda besökare en säker onlinemiljö, ge en bättre onlineupplevelse och följa upp webbplatsens prestanda. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare eller spara personlig information om användare. Första gången du besöker vår webbplats samt därefter var 30:e dag, kommer ett informationsfönster upp när du går in på vår webbplats. I meddelandet som visas ber vi dig samtycka till att vi använder cookies. Genom att klicka på OK samtycker du till att cookies används för ovan nämnda ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, genom att i webbläsarens inställningar ange att du inte vill tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du fortfarande använda vår webbplats, dock kan användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats vara begränsad.

Under inställningar för din webbläsare kan du själv ange om du accepterar att tracking cookies-filer placeras hos dig eller ej. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.

Om du vill avsluta tracking cookies som används på vår hemsida, vänligen använd följande länk.


Google Analytics

På rättslig grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra vårt webberbjudande använder vår hemsida Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på din dator och som möjliggör analys genom din användning av hemsidan. Den information som skapas via cookien om din användning av denna hemsida (inklusive din IP-adress) överförs i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där. Ifall IP-anonymisering är aktiverat på denna hemsida förkortas dock din IP-adress i förväg av Google inom EU:s medlemstater eller i de andra fördragslutande staterna till avtalet via det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den kompletta IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna hemsida kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, för att sammanställa rapporter om hemsideaktiviteterna och för att skaffa fram ytterligare tjänster med hemsideanvändningen och internetanvändningen förknippade tjänster gentemot hemsideoperatören. Den IP-adress som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics kopplas inte samman med andra data från Google.

Du kan förhindra att dina data samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie vill hindra insamling av dina data vid framtida besök på den här webbplatsen: inaktivera Google Analytics.

Möjligheter att överklaga

Alternativt kan du förhindra att uppgifter som genererats med hjälp av cookien och berör din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) registreras av Google samt Googles behandling av dessa uppgifter genom att ladda ner och installera tillgänglig webbläsar-plugin via följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Webbläsartillägg för att inaktivera Google Analytics

Webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics ger hemsidebesökaren mer kontroll över vilka data om hämtade hemsidor som registreras av Google Analytics. Tillägget meddelar Google Analytics JavaScript (ga.js) att ingen information om hemsidebesöket ska förmedlas till Google Analytics. Vill du använda denna funktion, ladda ner tillägget och installera den på din aktuella webbläsare. Webbläsartilläget för att inaktivera Google Analytics finns tillgängligt för Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari och Opera.

 

Insticksprogram i sociala media, ”plugins”

I enlighet med art. 6 paragraf 1 mening 1 lit. f DSGVO, använder vi plugins i de sociala nätverketen Facebook, Twitter, Instagram , Xing , Linkedin , Kununu och YouTube för att sprida kännedom om vårt företag. Det underliggande kommersiella syftet är att betrakta som legitimt intresse enligt GDPR. Sekretessansvaret åligger respektive leverantör.

A. FACEBOOK
På våra webbsidor finns plugins integrerade för personlig anpassning till sociala media från Facebook. För detta använder vi knappen "LIKE" eller "SHARE", en funktion från Facebook.
Om du besöker en sida på vår webbplats som innehåller plugins, kommer din webbläsare skapa en direkt förbindelse med en server hos Facebook. Innehållet överförs direkt via Facebook till din webbläsare med plugins och är integrerat i hemsidan. Genom att integrera plugins får Facebook information som din webbläsare har öppnat på vår hemsida, även om du inte har ett Facebook-konto eller för närvarande inte är inloggad på Facebook. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs från din webbläsare direkt till en Facebook-server i USA och lagras där.
Om du är inloggad på Facebook, kan Facebook förmedla sökningen av vår hemsida direkt till ditt Facebook-konto.Om du interagerar med plugins, till exempel genom att klicka på knappen "LIKE" eller "SHARE" överförs mostvarande information också direkt till en Facebook-server och lagras där. Informationen publiceras också på Facebook och visas för dina vänner på Facebook.

Facebook kan använda denna information för reklam, marknads-undersökningar och skräddarsydda Facebook-sidor. För detta ändamål använder Facebook användar-, intresse- och relationsprofiler, t.ex. genom att utvärdera din användning av vår webbplats i förhållande till annonserna som visas på Facebook, att informera andra Facebook-användare om dina aktiviteter på vår hemsida och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av Facebook.
Om du inte vill att Facebook ska dela informationen som samlats in via vår webbplats med ditt Facebook-konto, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår hemsida.
Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och vidare bearbetning och användning av uppgifterna via Facebook samt dina relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se Privacy Policy på Facebook: (https://www.facebook.com/about/privacy/).

B. YOUTUBE
På vår hemsida använder vi YouTube. Detta är en videoportal av YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, hädanefter kallad "YouTube".
YouTube är ett dotterbolag till Google LLC., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, hädanefter kallat "Google".
Genom certifiering enligt EU och USA dataskydd sköld ( "EU-USA Privacy Shield") https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garanterar Google och därmed dotterbolaget YouTube, att EU:s dataskyddskrav också beaktas vid behandling av data i USA. Vi använder YouTube i kombination med funktionen avancerat sekretessläge för att visa videoklipp. Den rättsliga grunden är artikel 6 paragraf 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse ligger i kvalitetsförbättring av vår hemsida. Enligt YouTube betyder funktionen för avancerat sekretessläge, att uppgifterna nedan inte överförs till YouTubes server om du inte startar en video.

Utan detta avancerade sekretessläge kommer du att vara ansluten till en YouTube-server i USA så fort du besöker en av våra webbsidor med inbäddad YouTube-video.
Denna anslutning är nödvändig för att kunna visa respektive video på vår hemsida via din webbläsare. I enlighet med detta kommer YouTube åtminstone att samla in och bearbeta din IP-adress, datum och tid samt webbplatsen du besöker. Den ansluter också till Googles dubbelklick annonsnätverk .

Om du är inloggad på YouTube samtidigt, kommer YouTube att tillhandahålla anslutningsinformationen till ditt YouTube-konto. Om du vill förhindra detta måste du antingen logga ut från YouTube innan du besöker vår webbplats eller gör lämpliga inställningar i ditt YouTube-användarkonto. För funktionalitet och för analys av användarbeteende lagrar YouTube cookies på din enhet via din webbläsare. Om du inte accepterar den här behandlingen har du möjlighet att förhindra att cookies lagras genom en inställning i din webbläsare.
För ytterligare information, se sekretesspolicy från Google: https://policies.google.com/privacy

C. TWITTER
På våra webbsidor finns plugins integrerade med meddelande-nätverket från Twitter Inc. (Twitter). Tweet- knappen kan ses via Twitter-logotypen på vår webbplats. En översikt över tweet- knappar finns här (https://about.twitter.com/resources/buttons).

När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plugins, görs en direkt anslutning mellan din din webbläsare och en Twitter server. Twitter tar emot information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på tweet- knappen när du är inloggad på ditt Twitter-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Twitter-profil. Detta möjliggör för Twitter att associera ditt besök på våra sidor med ditt användarkonto. Vi påpekar att vi som leverantör av webbsidorna inte är medvetna om innehållet i de överförda data och deras användning av Twitter.

Om du inte vill att Twitter ska associera ditt besök hos oss, måste du¬ logga ut från ditt Twitter-konto.
För ytterligare information, se sekretesspolicy från Twitter: (https://twitter.com/privacy).

D. INSTAGRAM
På våra webbsidor finns plugins integrerade med Instagram som drivs av Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram").
Plugins är markerade med en logo ¬i form av en "Instagram Camera".

När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plugins, görs en direkt anslutning mellan din webbläsare och en Instagram server. Innehållet i plugins överförs av Instagram direkt till din webbläsare. Instagram tar emot information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress, även om du inte har en Instagram-profil eller är inte inloggad på Instagram.
Denna information (inklusive din IP-adress) skickas direkt från din webbläsare till en Instagram-server i USA och lagras där. Om du är inloggad på Instagram kan Instagram omedelbart associera ditt besök på vår webbplats med ditt Instagram-konto. Om du interagerar med plugins, till exempel genom att klicka på "Instagram"-knappen, kommer denna information skickas direkt till en server hos Instagram och lagras där.

Informationen kommer också att läggas ut på ditt Instagram-konto och visas  där för dina kontakter.
Om du inte vill att Instagram ska associera ditt besök hos oss, måste du¬ logga ut från ditt Instagram konto innan du besöker vår hemsida.
För ytterligare information, se sekretesspolicy från Instagram: (https://help.instagram.com/155833707900388).

E. LINKEDIN
1.      Vår webbplats använder funktioner i nätverket  LinkedIn. Leverantör är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller LinkedIn funktioner, görs en direkt anslutning mellan din webbläsare och en LinkedIn server. LinkedIn informeras om att du har besökt vår hemsida med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIn ”gilla”-knappen och är inloggad på ditt LinkedIn-konto kan LinkedIn associera ditt besök på vår webbplats med dig och ditt användarkonto. Vi påpekar att vi som leverantör av sidorna inte har kännedom om innehållet i överförd data och hur de används av LinkedIn.

För ytterligare information, se sekretesspolicy från Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

F. XING/KUNUNU
Vår webbplats använder funktioner i nätverket XING. Leverantören är XING SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. KUNUNU GmbH är ett dotterbolag till XING SE. Ansvarig utgivare av webbplatsen är XING SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland.

Varje gång du besöker någon av våra webbplatser som innehåller XING-funktioner, sker en anslutning till en XING server. Lagring av personuppgifter görs inte med vår kännedom. Inga IP-adresser lagras och inga användarbeteende utvärderas.

För ytterligare information, samt XING Share-knappen, se sekretesspolicy från XING: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
 
För avtalsmässiga ändamål behandlar vi data från ditt företag i vårt företag Customer Relationship Management Software (CRM) samt i planering, tillverkning, logistik och finansiella moduler av vår Enterprise Resource Planering (ERP). Beroende på dina uppgifter och ansvar hos ditt företag kan dessa data även innehålla ovan nämnda uppgifter som direkt hänför sig till din person. Däremot är syftet med behandlingen av uppgifterna inte för dig som person, utan snarare av ditt företag som vår samarbetspartner. För ren företagsdata, som inte avser en fysisk person, är dataskyddsrätten inte tillämplig.

G. Användning av programvara för hantering av sociala medier – Hootsuite
Vi hanterar våra sociala mediekanaler med Hootsuite, HootSuite Media Inc, 5 East 8th Avenue Vancouver, V5T 1R6, Vancouver, BC, Kanada. Med Hootsuite kan vi hantera våra sociala mediekanaler, schemalägga, publicera och analysera inlägg. Hootsuite bearbetar data som har laddats upp av användare på sociala mediekanaler eller vidarebefordrats och offentliggjorts genom att dela och gilla inlägg. Vi använder Hootsuite för att organisera, hantera och analysera våra sociala mediekanaler mer effektivt. Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Underliggande reklamändamål är att betrakta som legitimt intresse i den mening som avses i GDPR.

Mer information om Hootsuite gällande dataskyddsbestämmelser och din rätt till invändningar finns på https://hootsuite.com/de/legal/privacy och på https://hootsuite.com/de/legal/general-data-protection-regulation.