Systemenheter / sets


9 resultat

US 1 KNX (Artikelnr 9070848)

Lär dig mer

USB Gränssnitt KNX (Artikelnr 9070397 / E-nummer 1739388)

 • Gränssnitt USB
 • För kommunikation mellan dator och KNX-anläggningen
 • USB-LED och KNX-LED för av dataöverföring
Lär dig mer

Linjekopplare S KNX (Artikelnr 9070880 / E-nummer 1739390)

 • Linjekopplare
 • Förbindning av KNX linjer och områden
 • Galvanisk separation av linjer/områden
Lär dig mer

PS 640 mA T KNX (Artikelnr 9070958 / E-nummer 1739398)

 • Spänningsförsörjning 640 mA
 • 30 V DC hjälpspänning
 • Spänningsförsörjning och övervakning av KNX-systemspänningen
Lär dig mer

PS 320 mA T KNX (Artikelnr 9070957 / E-nummer 1739397)

 • Spänningsförsörjning 320 mA
 • 30 V DC hjälpspänning
 • Spänningsförsörjning och övervakning av KNX-systemspänningen
Lär dig mer

PS 160 mA T KNX (Artikelnr 9070956 / E-nummer 1739396)

 • Spänningsförsörjning 160 mA
 • 30 V DC hjälpspänning
 • Spänningsförsörjning och övervakning av KNX-systemspänningen
Lär dig mer

IPsecure Router KNX (Artikelnr 9070770 / E-nummer 1740006)

 • Router/gränssnitt/linjekopplare IP och KNX
 • För datautbyte mellan KNX och IP-nätverk
 • Stöd av KNX IP Secure
Lär dig mer

PS 1280 mA T KNX (Artikelnr 9070959)

 • Spänningsförsörjning och övervakning av KNX-systemspänningen
 • Reset-knapp för 20 sek. Bus-reset
 • kontinuerlig kortslutningsskydd
Lär dig mer

IPsecure Interface KNX (Artikelnr 9070771 / E-nummer 1740029)

 • Gränssnitt IP och KNX
 • Stöd av KNX IP Secure
 • Uppfyller kraven i KNXnet/IP-standarden
Lär dig mer

KNX-systemenheter & KNX-set

IP-säkra gränssnitt och routrar utgör gränssnittet mellan IP- och KNX-nätverk. Särskilda enheter fungerar som USB-gränssnitt från datorn till KNX-systemet. KNX linjekopplingar kopplar samman flera KNX-linjer, medan KNX mediakopplingar kopplar samman KNX-radioenheter med trådbundna KNX-installationer. KNX nätaggregat med 160 mA, 320 mA, 640 mA och 1280 mA ger alltid den nödvändiga systemspänningen. KNX radiotryckknappsgränssnitt erbjuder 4 binära ingångar för potentialfria tryckknappar. Och KNX-set som består av strömförsörjning, ställdon och tryckknappsgränssnitt möjliggör en snabb start för att konfigurera ett KNX-system. Även radiobaserad.  

Här är några höjdpunkter från utbudet av KNX-systemenheter och KNX-apparater:

IPsecure Router KNX utgör gränssnittet mellan IP- och KNX-nätverk. De stöder KNX IP Secure för säkert datautbyte. Routrarna innehåller den kompletta filtertabellen för alla huvudgrupper. Upp till 10 enheter kan kommunicera med varandra via unicast. Dessutom finns 5 tunnelservrar tillgängliga (visualisering, app …).

Linjekopplare S KNX koppla samman olika KNX-linjer eller KNX-områden. Dessa är galvaniskt separerade från varandra. Telegrammen kan vidarebefordras, filtreras eller delas via enheterna. KNX-linjekopplingarna stöder Long Frames (från ETS 5) samt KNX Data Secure för manipuleringssäker kommunikation. De kan också användas som KNX linjeförstärkare (repeaters).

Media coupler TP-RF KNX anslut KNX-radioenheter på en radioledning till KNX TP-bussen. Strömförsörjningen sker via KNX-bussen. Mediakopplaren stöder säker kommunikation med KNX Data Secure, Security Proxy och Segment Coupling. I praktiken möjliggör detta en enkel och säker utbyggnad av befintliga KNX-system med radiokomponenter...

KNX nätaggregat med 160 mA, 320 mA, 640 mA och 1280 mA ger alltid den nödvändiga systemspänningen och övervakar samtidigt KNX-systemets spänning. Alla versioner av enheterna är permanent kortslutningsskyddade, levererar en 30V DC hjälpspänning utöver busspänningen och har samma mått (4 TE).   

TU4 S KNX radiotryckknappsgränssnitt för infällt montage har 4 binära ingångar för potentialfria tryckknappar och signalkontakter samt en extra ingång för en temperatursensor. Funktionerna omkoppling, dimning, jalusi, temperaturmätning och sändning kan tilldelas fritt. Tack vare KNX Data Secure är de optimalt skyddade mot manipulation.

Hos Theben hittar du olika KNX-satser för en snabb start i installationen av ett KNX-system.

 • KNX Set 2 FIX innehåller strömförsörjningen PS 640 mA T KNX, dimningsaktorn DM 8-2 T KNX, kopplings-/blindaktorn RM 8 T KNX, tryckknappsgränssnittet TA 8 S KNX samt två tryckknappsgränssnitt TA 4 S KNX.
 • KNX Set 3 MIX innehåller strömförsörjningen PS 640 mA T KNX, kopplings-/jalusiaktuatorn RM 8 T KNX, två dimningsaktuatorer DME 2 T KNX samt två tryckknappsgränssnitt TA 4 S KNX.
 • Den radiobaserade KNX Set 4 KNX-RF innehåller nätaggregatet PS 640 mA T KNX, den infällda mediakopplaren TP-RF KNX, det infällda kopplingsaktuatorn SU 1 RF KNX, det infällda blindaktuatorn JU 1 RF KNX och det infällda dimningsaktuatorn DU 1 RF KNX.