Sensorer

CO2-sensorer

Med AMUN CO2-sensorer, CO2-lampor och mobila CO2-monitorer från Theben kan du förbättra luftkvaliteten i offentliga utrymmen som skolor, förskolor, universitet, samlingssalar eller stora kontor. Luftens CO2-halt övervakas ständigt. Om de justerbara tröskelvärdena överskrids varnar enheten via ett LED-lampor och slår på ventilations- eller klimatkontrollen. Dessutom finns enheter med integrerad mätning av temperatur och relativ fuktighet för optimerad fläktstyrning.