Klocktermostat

Digitala och analoga klocktermostater:

OpenTherm, analog eller digital klocktermostat? Oavsett för vilket användningsområde du letar efter en klocktermostat hittar du hos Theben rätt enhet för tidsberoende styrning av rumstemperaturen - även radiostyrd. De förinstallerade temperaturprofilerna kan justeras snabbt och enkelt via textdisplayen på de digitala klocktermostaterna. Dessutom kan funktionerna i vissa enheter styras bekvämt via en gratis app. Värmebärare, golvvärme eller radiatorer - alla kan styras via RAMSES klocktermostater. Med de analoga klocktermostaterna kan du justera dags- eller veckoprogrammet individuellt med hjälp av inskjutbara flikar eller segmentskivor. De analoga klocktermostaterna från Theben styr också värmepumpar, golvvärmesystem eller termiska ställdon bekvämt och energisnålt via en reläkontakt.

Digitala termostater som kan styras via app eller display och analoga termostater med klocka

OpenTherm, analog eller digital? 230 V driftspänning eller batteridrift? Med eller utan radiostyrning? Oavsett för vilken tillämpning du söker en klocktermostat hittar du hos Theben rätt enhet för tidsberoende styrning av rumstemperaturen. De förinstallerade temperaturprofilerna kan justeras snabbt och enkelt via displayen på de digitala klocktermostaterna. Dessutom kan funktionerna i många enheter bekvämt styras via en app. Värmebärare, golvvärme eller radiatorer - alla kan styras via RAMSES klocktermostater. Analoga klocktermostater från Theben styr även värmepumpar, golvvärmesystem eller termiska ställdon bekvämt och energisnålt via en reläkontakt. Här kan du helt enkelt justera det dagliga eller veckovisa programmet via flikar i segmentskivorna eller via appen.

Digitala klocktermostater med app-kontroll Digitala klocktermostater för väggmontering och infälld montering möjliggör tidsberoende övervakning och styrning av rumstemperaturen för on/off-värmare och elvärmare samt zon- och individuell rumskontroll. Till exempel kan värmen regleras till normal temperatur under kontorstid och sänkas efter kontorstid. Detsamma gäller t.ex. för fristående hus eller lägenheter: Om rumstemperaturen sänks när du är borta eller på natten sparar du upp till 6 % energi per grad av sänkning. Dessutom är det meningsfullt att välja flera temperaturer, t.ex. i badrummet: med en sänkning till 17 °C på natten, en dagstemperatur på 20 °C och en höjning till 24 °C vid badet kan man inte bara spara värmeenergi utan också förbättra komforten.

De digitala termostaterna RAMSES 812 BLE och RAMSES 814 BLE UP med digital klocka gör det möjligt att reglera rumstemperaturen energibesparande med hjälp av On/Off-värmesystem, zon- eller rumskontroll och elvärmesystem, t.ex. i småhus och lägenheter. Enheterna kan bekvämt styras via appen och, när det gäller RAMSES 812 top3 , även via den upplysta displayen. Kommunikationen mellan appen och RAMSES BLE sker via en manipuleringssäker Bluetooth Low Energy (BLE)-anslutning - utan internetåtkomst. En extern ingång möjliggör flexibel anslutning av en utomhustemperaturgivare, golvsensor, rörelsedetektor eller telefonkontakt. Medan RAMSES 812 top3 och RAMSES 812 BLE är lämpliga för väggmontering, kan den digitala klocktermostaten RAMSES 814 BLE UP användas för infälld montering med alla strömbrytare eller under en persiennlucka. En temperaturgivare ingår i leveransen.

Termostater med digital klocka och display Med en RAMSES klocktermostat från Theben kan du styra en värmepump, golvvärme, radiator eller gaspanna på ett energibesparande och miljövänligt sätt, t.ex. i småhus, lägenheter, värmezoner, kontor, försäljningslokaler, verkstäder, mottagningar och fritidshus. De digitala klocktermostaternas tids- och temperaturprofiler värmer upp dina rum exakt när du vill ha dem: Mellan 7 och 8 på morgonen är badrummet skönt varmt, i vardagsrummet sänks temperaturen automatiskt från 22.00 och framåt. Olika temperaturprofiler kan enkelt justeras via det textlösa användargränssnittet på den bakgrundsbelysta displayen. I semesterhusen kan en termostat med datum- eller telefonstyrd klocka se till att rören inte fryser när du är borta och att semestern börjar med ett varmt välkomnande.

RAMSES 812 top3 Digitala klocktermostater kan inte bara styras bekvämt via appen, utan även via den bakgrundsbelysta LCD-displayen. Enheterna har tre individuellt programmerbara veckoprogram samt komfort-, eco- och setback-funktioner. Monteringen kan ske flexibelt på väggen eller på den infällda lådan. 

Digitala klocktermostater med radiostyrning RAMSES 813 top3 HF är en batteridriven digital klocktermostat för radiostyrning av rumstemperaturen. Radioklocktermostaten finns i olika uppsättningar för olika behov.

  • Uppsättning A: Består av en RAMSES 813 top3 HF och en REC 11-mottagare med en NO-kontakt 16(2) A/250 V AC, för väggmontering.
  • Uppsättning 1: Består av en RAMSES 813 top3 HF och en REC 1-mottagare med en växelkontakt 6(2) A/250 V AC.

OpenTherm, 230 V driftspänning eller batteridrift Familjen av digitala klocktermostater omfattar enheter med 230 V driftspänning samt en batteriversion. Batteriversionerna är också perfekta för eftermontering med 2-trådsanslutning. Dessutom finns olika OpenTherm-versioner med 230 V driftspänning eller spänningsförsörjning via OpenTherm-bussen.

Termostater med analog klocka  Analoga klocktermostater från Theben styr värmepumpar, golvvärmesystem, radiatorer eller gaspannor på ett miljövänligt och energisparande sätt. Använd segmentskivan för att välja mellan dags- och veckoprogram och värma upp dina rum när du vill. Välj önskade påslags- och avstängningstider på skivan för 24-timmarssegmentet med hjälp av inskjutningsflikarna och vänd sedan på skivan. På baksidan visar skivan de 7-dagars segmenten. Förutom dessa individuellt justerbara temperaturprofiler kan du välja mellan driftlägen som "permanent sänkt temperatur", "permanent normal temperatur", "automatiskt läge" och "frost- och växtskydd". De analoga klocktermostaterna för väggmontage finns i varianter med 230 V driftspänning eller batteridrift.