En för alla - alla för en

Hållbarhet, förändringar i klimatet och ekologisk mångfald är frågor som berör oss alla. På Theben är det utgångspunkten i allt vi gör - och oavsett om det är våra praktikanter eller vår styrelse, bryr vi oss alla och tror att varje litet bidrag är viktigt. Tillsammans kan vi åstadkomma otroliga saker och göra positiva förändringar för en bättre framtid.

TITLE_SV_SE does not exist

Varför tillhör vår styrelse gruppen för hållbar utveckling?

Eftersom miljöpolitik är en förvaltningsuppgift och möjliggör snabbare resultat.

Idag har miljömålen inverkan på alla affärsprocesser. Från energiförbrukning till verifiering av leverantörskedjan och minskning av avfall - är det är mer effektivt att få saker gjorda när beslutsfattaren sitter med vid beslutsbordet.

 

 

Vår investering i Madertal

Vår produktion i Madertal är nu också hem för honungsproducerande bin. Det är ett litet bidrag till en blomstrande miljö.

Blommande landskap föds genom hårt, uthålligt arbete - nämligen binas hårda arbete. Bina spelar en viktig roll i bevarandet av vår biologiska mångfald, vilket är orsaken att vi skapat bikolonier i Maderdalen - precis vid produktionen av våra produkter.