MAXplus-app

 

MAXplus är en mobiltelefonapp från Theben för bekväm programmering och styrning av DIMAX 544 plus P inbyggd universaldimmer. Idrifttagningen och användningen av appen är intuitiv och självförklarande.

Översikt över de viktigaste funktionerna:

  • Startskärm: När appen har öppnats kan man lägga till nya enheter och välja redan inlagda enheter eller inlärda ljusscener samt favoriter.

  • Ljusstyrka: I menyn ”Ljusstyrka” kan man bestämma minimal och maximal ljusstyrka, definiera aktiverad ljusstyrka eller spara den senaste ljusstyrkan med ”Memory”-funktionen.

  • Komfort: Som komfortfunktioner kan man bl.a. ställa in en insomnings- och väckfunktion. I insomningsfunktionen dimras ljuset sakta på kvällen och följer dig in i drömmarnas rike. På morgonen väcker dig väckfunktionen med en långsamt ökande ljusstyrka.

  • Driftlägena Dimra och Trappbelysning: Med den intuitiva kontrollpanelen kan du välja om du vill konfigurera ”Dimra” eller ”Trappbelysningsfunktionen”. I läget "Dimra" kan du programmera den minimala/maximala ljusstyrkan, aktiverade ljusstyrkan och dimringsbeteendet med ett par klick. I läget "Trappbelysning" kan man ställa in tiden för trappbelysningen, ljusstyrkan vid avstängningsvarning samt aktiveringstiden.