Vårt mål: sann klimatneutralitet

Klimatneutralitet genom kompensation av koldioxidutsläpp är en möjlighet. Vår uppfattning av "sann" klimatneutralitet går dock ett steg längre. Vårt främsta mål är att minimera våra egna CO2-utsläpp där det är möjligt. Och först då lita på kompensationsåtgärder.

Varför räcker inte enbart CO2-kompensation för oss?

Vi på Theben arbetar målmedvetet för att uppnå verklig klimatneutralitet inom Scope 1 och 2. Vårt ambitiösa mål är att vara helt klimatneutrala senast år 2030. Eller tidigare.

På Theben är vi medvetna om att endast kompensera för CO2-utsläpp inte är tillräckligt. Vi är fast beslutna att vidta förebyggande åtgärder och strävar mot verklig klimatneutralitet för alla CO2-utsläpp inom Scope 1 och 2 enligt växthusgasprotokollet, som vi kan påverka direkt eller indirekt genom energirelaterade faktorer, senast år 2030. Vi är stolta över att engagera oss för en hållbar framtid.