Produktens livscykel

Vi är dedikerade till att göra morgondagens byggnader gröna och mer hållbara genom våra produkter. För att uppnå detta tar vi i hänsyn alla aspekter av produktens livscykel. Det inkluderar att noggrant välja leverantörer och transportvägar, använda miljövänliga komponenter och material, hållbara produktionsprocesser, ansvarsfull förpackning och en återvinning som möjliggör resursåtervinning.

Genom att inte bortse någon del av livscykeln säkerställer vi att våra produkter uppfyller höga hållbarhetsstandarder. Genom vår engagemang strävar vi efter att vara föregångare inom gröna och hållbara lösningar.

Såhär ser vår processs ut. 

Hur strävar vi efter hållbar utveckling överallt?

Genom att hålla ett öga på vår leveranskedja. Detta säkerställs enligt våra riktlinjer för leverantörer.

Oavsett om det gäller ISO 14001 eller EMAS, säkerställer vi att alla våra leverantörer delar vår vision om hållbarhet. Vi dokumenterar deras miljösystemssvar genom standardiserade självutvärderingsformulär. För oss är detta ett grundläggande krav för att vara en Theben-leverantör. Genom att göra detta garanterar vi att våra krav uppfylls och att vi samarbetar med tillverkare som har certifierade bevis för sina miljöstandarder.

Vi sätter riktningen och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. 

TITLE_SV_SE does not exist

Hur hanterar vi våra begagnade produkter på ett hållbart sätt?

Vi prioriterar reparation över ersättning av produkter.

På Theben lägger vi mindre vikt vid återvinning av använda produkter och istället prioriterar vi att reparera dem. De reparerade produkterna erbjuds sedan till våra kunder i vår butik, fullt fungerande och kvalitetstestade. Detta tillvägagångssätt är positivt för miljön, våra kunders plånböcker och stärker våra kundrelationer. Vi är stolta över att bidra till en mer hållbar och resurssnål framtid genom att främja reparation och återanvändning.

En blick bakom kulisserna

Med några få undantag tillverkas hela vårt produktsortiment i Tyskland - vid vårt huvudkontor i Haigerloch. Vid själva produktionen säkerställer slutinspektionen att var och en av våra produkter lämnar vårt företag i perfekt skick.

TITLE_SV_SE does not exist
TITLE_SV_SE does not exist
TITLE_SV_SE does not exist
TITLE_SV_SE does not exist
TITLE_SV_SE does not exist
TITLE_SV_SE does not exist
TITLE_SV_SE does not exist
TITLE_SV_SE does not exist
TITLE_SV_SE does not exist

Hur kommer vi att hantera avfall i framtiden?

Vi minskar på det. Gradvis. Vårt mål är att årligen minska med 2 %.

Vi är medvetna om att avfall kommer i olika former. Vissa avfall är oundvikliga, medan andra är onödiga eller till och med skadliga för miljön. Vi övervakar noga alla dessa avfallstyper och arbetar ständigt för att minska, ersätta eller helt undvika dem.

Vårt mål: 2 % mindre avfall varje år.

Återvinningscertifikat Återvinningscertifikat förpackningar 2022

Varför fortsätter vi?

När det handlar om hållbarhet finns det alltid mer att göra. Vi arbetar intensivt med följande ämnen redan nu:

cirkulaert

Vagga till vagga

Utveckling och produktion av återvinningsbara, certifierade produkter – så att återvinningsbart material inte går till spillo.

bio plastic

Ekologisk plast

Byte av höljesmaterial till återvunnen eller bioplast. 

reducing materials2

 Mindre plast

Vi minskar våra plastförpackningar och ersätter dem, när det är möjligt, med kartong och papper.