DALI-2 Room Solution


7 resultat

SU 1 DALI-2 (Artikelnr 4940091 / E-nummer 1360781)

 • 1-faldig ingjuten DALI-2-kopplingsaktor
 • För styrning av förbrukare med 230 V AC nätspänning, som lampor, fläktar, pumpar, etc.
 • Dessutom lämplig för tillämpningar med låg spänning eller styrning av en överordnad styrning (HKL) etc.
Lär dig mer

TA 4 S DALI-2 (Artikelnr 4960094 / E-nummer 1360780)

 • 4-faldigt DALI-2-knappgränssnitt med infälld montering
 • 4 ingångar för anslutning av potentialfria tryckknappar
 • Det går att använda tryckknappar av kontakttyp ”Slutare” eller ”Öppnare” och
Lär dig mer

theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH (Artikelnr 2080095 / E-nummer 1301629)

 • Funktionsbesskrivning DALI-2 Room Solution
 • DALI-2 Room Solution är en DALI-2 enkelrumslösning som övertar alla aspekter av belysningsstyrningen
 • Jämfört med DALI närvarosensor erbjuder DALI-2 Room Solution nya funktioner som HCL-funktion, TW/RGB-funktion, tidsstyrda funktioner och ytterligare
Lär dig mer

theRonda S360 DALI-2 S UP WH (Artikelnr 2080590 / E-nummer 1301450)

 • Passiv-infraröd närvarodetektor för takmontering, DALI-2 certifierad
 • Runt detekteringsområde 360°, upp till Ø 9 m (64 m2)
 • Denna enhet levererar information om ”närvaro” och ”ljusstyrka” som DALI-telegram enligt IEC 62386 del 303 / 304
Lär dig mer

thePassa P360 DALI-2 S UP WH (Artikelnr 2010390 / E-nummer 1301452)

 • Passiv-infraröd närvarodetektor för takmontering, DALI-2 certifierad
 • Denna enhet levererar information om ”närvaro” och ”ljusstyrka” som DALI-telegram enligt IEC 62386 del 303 / 304
 • Rektangulärt 360° detekteringsområde, upp till 30 m x 5 m (150 m2) för säker och enkel planering
Lär dig mer

theRonda P360 DALI-2 S UP WH (Artikelnr 2080090 / E-nummer 1301451)

 • Passiv-infraröd närvarodetektor för takmontering, DALI-2 certifierad
 • Runt detekteringsområde 360°, upp till Ø 25 m (491 m2)
 • Denna enhet levererar information om ”närvaro” och ”ljusstyrka” som DALI-telegram enligt IEC 62386 del 303 / 304
Lär dig mer

PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH (Artikelnr 2030190 / E-nummer 1301453)

 • Passiv-infraröd närvarodetektor för takmontering, DALI-2 certifierad
 • Denna enhet levererar information om ”närvaro” och ”ljusstyrka” som DALI-telegram enligt IEC 62386 del 303 / 304
 • Kvadratiskt 360 detekteringsområde, upp till 8 m x 8 m (64 m2), för säker och enkel planering
Lär dig mer

DALI-2 Room Solution Individuell rumslösning

Tänk om du kunde implementera individuella DALI-2 ljusregleringar med HCL-funktionalitet, RGBW-ljus och tidsstyrda funktioner lika enkelt som med sändningsdetektorer? Om DALI-2-komponenter från andra tillverkare också kan integreras utan problem? Och tänk om programmeringen kunde göras bekvämt via en app? DALI-2 Room Solution är en komplett lösning för ett enda rum med alla nödvändiga DALI-2-närvarodetektorer, närvarosensorer, knappgränssnitt och strömbrytare som gör det möjligt.

Kontor och mötesrum: arbeta mer produktivt och nöjdare I enskilda kontor, öppna kontorslandskap och mötesrum kan du använda HCL-funktionen i DALI-2 Room Solution för att efterlikna dagsljusets och RGBW-ljusets förlopp för kreativ färgdesign. Skapa individuella ljusscener för ökad koncentration eller avkoppling. Och programmera tidsstyrda funktioner, till exempel för att minska energiförbrukningen genom orienteringsljus och sänkning av börvärdet. På så sätt kan du skapa en trevlig arbetsmiljö och öka dina anställdas produktivitet och tillfredsställelse.

Klassrum och föreläsningssalar: mer koncentrerad undervisning och inlärning Anpassa ljuset i föreläsningssalar, klassrum och seminarierum till olika inlärningssituationer med hjälp av HCL-funktionen och flera belysningsgrupper. Skapa skräddarsydda ljusscener för till exempel klassrumsarbete, föreläsningar och grupparbeten. Och styr belysningen av tavlan med hjälp av en tryckknapp. Detta gör att lärare och elever kan koncentrera sig optimalt och undervisa och lära sig i en avslappnad atmosfär.

Vårdhem och sjukhus: främja förnyelse och öka välbefinnandet Biodynamiskt ljus har visat sig främja människors välbefinnande. På vårdhem och sjukhus kan du använda HCL-funktionen samt individuella ljusscener och RGBW-färger för att stimulera patienternas aktivitet och avkoppling med ett naturligt dagsljusmönster. Detta minskar rastlösheten på natten och gör att den inre klockan snabbare anpassar sig till den vanliga dagliga rutinen efter anestesin.

Driftsättning och kontroll via DALI-2 RS Plug App DALI-2 Room Solution kan enkelt och intuitivt styras med hjälp av den DALI-2 RS Plug-appen för iOS-, Android- och Windows-surfplattor för att parametrisera och driftsätta DALI-2 Room Solution. Surfplattan och närvarodetektorerna kommunicerar i båda riktningarna via Bluetooth. Detta innebär att alla parametrar kan avläsas snabbt och enkelt. Dessutom kan du ladda upp firmware- och funktionsuppdateringar till detektorerna på kortast möjliga tid och på så sätt hålla alla enheter uppdaterade. Jämfört med andra DALI-2-system kan lösningen tas i bruk enkelt och snabbt.

Komponenterna i DALI-2 Room Solution DALI-2 Room Solution är en komplett lösning för ett enda rum för effektiv belysningsstyrning som innehåller alla nödvändiga komponenter som DALI-2 närvarodetektorer, DALI-2 närvarosensorer, knappgränssnitt och strömbrytare:

theRonda P360 DALI-2 HCL UP: Master DALI-2 närvarodetektor (Application Controller, Single Master) för takmontering (infälld) eller ytmontering via tillbehör. DALI-2-närvarodetektorn har en rund 360°-detektionsradie (24 m vid 3 m monteringshöjd). Den möjliggör färgtemperaturkontroll för HCL-koncept och erbjuder RGBW-funktioner samt en integrerad timer för tidsstyrda funktioner.

theRonda P360 DALI-2 S UPdALI-2 närvarosensor för att utöka detektionszonen. Cirkelformad 360°-detektionsradie (24 m vid 3 m monteringshöjd).

TA 4 S DALI-2 gränssnitt för tryckknapp4-faldigt DALI-2 gränssnitt för tryckknapp för infälld montering. 4 ingångar för anslutning av potentialfria tryckknappar. Kontakttyperna "Close" och "Open" kan ställas in i appen DALI-2 RS Plug.

SU 1 DALI-2 kopplingsaktuator:DALI-2 kopplingsaktuator 1-gäng (infälld) för styrning av belastningar med 230 V, t.ex. armaturer, fläktar, pumpar osv. Passar även för tillämpningar med låg spänning eller styrning av ett styrsystem på högre nivå (HVAC) osv.