DALI-2 RS Plug App

Med DALI-2 RS Plug App från Theben kan DALI-2 Room Solution enkelt och intuitivt parametreras och driftsättas.

DALI-2 Room Solution är en komplett lösning för enskilda rum. Den innehåller alla nödvändiga DALI-2 kärnkomponenter och visar sina fördelar vid anpassning av individuella belysningskoncept. En integrerad timer gör det möjligt att reagera mycket flexibelt på alla tillämpningar och uppnå större energibesparingar. Dessutom kan den valfria HCL-funktionen (Human Centric Lighting) bibehålla eller till och med förbättra människors hälsa, välbefinnande, koncentration och prestation. Det är alltså inte bara elkonstruktörer och installatörer som vinner på flexibilitet, öppenhet och komfort i ljusstyrningen.Slutanvändarna mår också bra av skräddarsytt ljus.

Surfplattan och närvarodetektorerna kommunicerar i båda riktningar via Bluetooth. Alla parametrar kan avläsas snabbt och enkelt. Dessutom kan uppdateringar av inbyggd programvara och funktioner snabbt installeras. Detta innebär att alla enheter enkelt kan hållas uppdaterade. Jämfört med andra DALI-2-system är lösningen extremt enkel och intuitiv att ta i bruk.

Överblick av höjdpunkterna i DALI-2 RS Plug-appen:

 

  • Intuitivt användargränssnitt tack vare drag & drop-funktionen.

  • Snabb programmering, tack vare kopierbara inställningar.

  • Enkel parameterinställning för användare och experter.

  • Lätthanterlig inställning och val av HCL-sekvenser, scener och timerfunktioner.

  • Bättre stöd vid driftsättning, tack vare diagnostiska data.

  • Säker säkerhetskopiering, eftersom projektet kan sparas i dokumentationssyfte och laddas upp igen senare.