Digitala timers

Digitala timers med veckoprogram, årsprogram eller astroprogram

Digitala timers från Theben erbjuder bland annat ett veckoprogram, ett årsprogram, ett astroprogram samt ett cykel- och pulsprogram. Enheterna kan installeras på en DIN top hat-skena, i strömbrytarinstallationsboxen på väggen eller med en frontpanelinstallationsset. Digitala uttagstimer finns tillgängliga med vecko- eller astroprogram.

Digitala timers för DIN-skena, väggmontage eller uttag

Beroende på modell är digitala timers från Theben lämpliga för montering på DIN-skenan eller på väggen, samt för frontpanelmontering. Digitala uttagstimer finns också tillgängliga. Enheter med veckoprogram, årsprogram och astroprogram lämnar inget övrigt att önska. LAN- eller molnkontrollboxar möjliggör central överföring av tids- och astroprogram till enskilda eller grupperade enheter - perfekta till exempel för butikskedjor.   

Digitala timers för DIN-skenan (1 till 4 TE) finns med ett veckoprogram, ett årsprogram och ett astroprogram. Enheter med astroprogram och/eller årsprogram och lagrade helgdagar är idealiska för energieffektiv styrning av gatu- eller skyltfönsterbelysning, styrning av låssystem i offentliga byggnader eller rastsignal i skolor. Timrarna kan bekvämt programmeras om med en app och Bluetooth-fjärråtkomst med hjälp av donglar. I kombination med en GPS/GNSS- eller DCF-antenn synkroniserar motsvarande enheter sig själva helt oberoende. Användningen av GPS/GNSS möjliggör också exakt positionsbestämning för astroprogrammet.

Digitala timers för väggmontering (Infälld montering eller väggmontering eller frontpanelinstallation) finns som 1- eller 2-kanalsenheter. Timrarna kan bekvämt programmeras med hjälp av en app och Bluetooth fjärråtkomst med hjälp av donglar. Inställningar som pulsprogrammet eller cykelprogrammet kan bekvämt programmeras via den textorienterade operatörsuppmaningen i displayen. Appprogrammering är också möjligt med vissa enheter. Alla digitala ur har en automatisk sommar/vintertidsomställning. Tiden (CET) är förinställd på fabriken.

Digitala uttagstimers för Schuko-uttag finns med veckoprogram eller ytterligare Astro-program tillgängligt. 1-kanalsenheterna programmeras bekvämt med hjälp av en app, och den manipuleringssäkra överföringen av timerprogrammen utförs med OBELISK top 3-dongeln. Alla digitala uttagstimers erbjuder omfattande komfortfunktioner såsom automatisk sommar-/vintertidsväxling, slumpmässigt program eller permanent ON/OFF-omkoppling. Med astroprogrammet kan terrariumbelysningen anpassas till dagsljuset, så som det uppträder på terrariebornas ursprungsort.

Med Theben LAN-kontrollboxen TC 649 kan företag överföra tid- och astroprogram till enskilda eller grupperade enheter. Överföring sker effektivt och säkert från kontrollcentralen via LAN – utan att anställda behöver arbeta med enheterna på plats. Uppdateringar, funktioner samt tid- eller astroprogram kan överföras centralt till konsumenterna - perfekt för filialverksamhet och företag med många fördelade platser. Enskilda enheter kan tilldelas alla enhetsgrupper. Med årliga funktioner kan engångs- eller återkommande evenemang programmeras flexibelt.