Drift via app


6 resultat

RAMSES 812 BLE

 • Digital-klocktermostat för tidsberoende övervakning och reglering av rumstemperaturen
 • Nätversion
 • Lämplig för energisparande reglering av rumstemperaturen i enfamiljshus, lägenheter, etc.
Lär dig mer

RAMSES 814 BLE UP

 • Digital-klocktermostat för tidsberoende övervakning och reglering av rumstemperaturen
 • Nätversion
 • Manövrering via app
Lär dig mer

RAMSES 816 BLE

 • Digital-klocktermostat för tidsberoende övervakning och reglering av rumstemperaturen
 • Lämplig för energisparande reglering av rumstemperaturen i enfamiljshus, lägenheter, etc.
 • Manövrering via app
Lär dig mer

RAMSES 816 BLE 2

 • Digital-klocktermostat för tidsberoende övervakning och reglering av rumstemperaturen
 • Nätversion
 • Lämplig för energisparande reglering av rumstemperaturen i enfamiljshus, lägenheter, etc.
Lär dig mer

RAMSES 816 BLE 3

 • Digital-klocktermostat för tidsberoende övervakning och reglering av rumstemperaturen
 • Nätversion
 • Lämplig för energisparande reglering av rumstemperaturen i enfamiljshus, lägenheter, etc.
Lär dig mer

RAMSES 850 BLE OT

 • Digital-klocktermostat för tidsberoende övervakning och reglering av rumstemperaturen
 • Spänningsförsörjning via OpenTherm-buss
 • Lämplig för energisparande reglering av rumstemperaturen i enfamiljshus, lägenheter, etc.
Lär dig mer