iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX
iON 102 KNX

iON 102 KNX

Artikelnr: 4969232
E-nummer 1740009
  • Knappsensor med 2 knappar och 2 status-LED med inbyggd temperatursensor
  • Säker idrifttagning och kommunikation med stöd från KNX Data Secure
  • Styrning av funktionerna koppling, dimring, jalusi, givare, driftsätt, scen, färgstyrning, sekvens