iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX
iON 104 KNX

iON 104 KNX

Artikelnr 4969234
  • Knappsensor med 4 knappar och 4 status-LED med inbyggd temperatursensor
  • Säker idrifttagning och kommunikation med stöd från KNX Data Secure
  • Styrning av funktionerna koppling, dimring, jalusi, givare, driftsätt, scen, färgstyrning, sekvens