Ram enkel RAMSES 74x

Ram enkel RAMSES 74x

Artikelnr 9070603
  • Ram för mekaniska rumstermostater
  • Utan centraldel