RAMSES 856 top2 OT
RAMSES 856 top2 OT
RAMSES 856 top2 OT
RAMSES 856 top2 OT
RAMSES 856 top2 OT

RAMSES 856 top2 OT

Artikelnr 8569132
  • Digital värmereglering för tidsberoende övervakning och reglering av rumstemperaturen
  • Open term-värmereglering för 2- eller 3-punkt-styrning, väderledd, bruksvatten- och cirkulationskontroll
  • Automatisk sensorigenkänning för väder- och rumsledd reglering, kan ställas om till manuell när som helst