Tidrelä


2 resultat

TM 345 M (Artikelnr 3450731 / E-nummer 1330495)

  • Elektroniskt tidrelä
  • Låsande vridomkopplare för val av tidsintervallet, liksom följande driftlägena:
  • Tilltalsfördröjning (AV), styrningskontakt
Lär dig mer

TM 345 B (Artikelnr 3450730 / E-nummer 1330494)

  • Elektroniskt tidrelä
  • Med taktgivarfunktion
  • Impuls- och paustid kan ställas in oberoende av varandra
Lär dig mer

tidsrelä

Elektroniska tidreläer från Theben kan användas universellt för att styra automatiska processer på maskiner, belysning, ventilation, värme, barriärer etc. Våra tidreläer har en multispänningsingång för alla matnings- och styrspänningar (inklusive tidreläer 12 V AC/DC , 24 V AC/DC, 230VAC/DC). Trådbryggor eller extra terminaler krävs inte. Alla Thebens tidreläer är monterade på DIN-skenan (1 TE) och använder en potentialfri kopplingsutgång och en lysdiod för att visa kopplingsstatus. Omkopplingskapaciteten är 8 A.

Tidsrelä med klockgenerator möjliggör exakt analog tidsinställning med ett inställningsområde på 0,1 s till 100 timmar. Puls- och pauslängd kan ställas in oberoende av varandra.

Med flerfunktionsreläer kan tidsintervallet (0,1 s till 100 h) och olika driftlägen väljas via låsande vridbrytare: PÅ-fördröjning utan styrkontakt, flyktig PÅ-kontakt utan styrkontakt, FRÅN-fördröjning med styrkontakt, pulsformare med styrkontakt, ON/OFF fördröjning med styrkontakt, ON-/wipe-off med styrkontakt och klockgenerator utan styrkontakt.