Säker användning med hög last: de nya KNX-aktorerna med hög kapacitet

Theben utökar aktor-serien med två nya KNX-aktorer med hög kapacitet för hög belastning: RM 4 H KNX med 4 kanaler och RM 8 H KNX med 8 kanaler.

Översikt över fördelarna med KNX-aktorerna med hög kapacitet:

 • För höga belastningar:
  25 A kopplingskapacitet per kanal via bistabilt relä
 • För stora ledare:
  anslutningsklämma för ledare med diameter på upp till 6 mm²
 • Enkel idrifttagning:
  strömförsörjning via bus-spänning
 • Två enhetsvarianter:
  KNX-aktorer med hög kapacitet, fyra eller åtta kanaler

 

Tekniska data, funktionsbeskrivning och ytterligare information: