KNX UP-radioaktorer med KNX Secure och infälld montering – den säkra lösningen för eftermontering för Smart Home och Smart Building

KNX-standarden är den perfekta tekniken för att installera effektiva och framtidssäkra Smart Home-lösningar i nybyggnationer. En KNX-aktor gör det möjligt att styra drivningar som jalusier och förbrukare som värme eller belysning via tryckknapp, pekskärm eller app.

KNX RF UP Aktoren Header 1290x726

Vilka fördelar erbjuder KNX RF-aktorer dig i Smart Home?

KNX-standarden är den perfekta tekniken för att installera effektiva och framtidssäkra Smart Home-lösningar i nybyggnationer. En KNX-aktor gör det möjligt att styra drivningar som jalusier och förbrukare som värme eller belysning via tryckknapp, pekskärm eller app. Installationer med KNX-aktorer fungerar utmärkt i nybyggnationer. Men vad händer, om du vill eftermontera ett KNX-baserat Smart Home-system? Kabeldragning i väggen är ofta för dyr eller inte möjlig. Exempelvis i svårtillgängliga betongväggar, i vinterträdgårdar eller i kulturminnesmärkta byggnader. Proprietära Smart Home-radiolösningar kan inte kombineras med system från andra tillverkare. Om en tillverkare en dag inte längre existerar , blir du sittande på ditt föråldrade, ej expanderbara Smart Home-system.

KNX-radioaktorer (RF) erbjuder den optimala lösningen för eftermontering av ett Smart Home-system. För KNX-RF-aktorer krävs det ingen bus-ledning på installationsplatsen tack vare att kommunikationen sker trådlöst. På så sätt kan man eftermontera framtidssäker KNX-teknik i befintliga byggnader genom flexibelt expanderbara Smart Home-system. Theben radioaktorer med infälld montering är nästan osynligt installerade i infällda dosor. De kan kombineras med alla bekanta brytarsystem. Alla Theben KNX-radioaktorer med KNX Secure och infälld montering erbjuder dessutom en krypterad, manipulationssäker kommunikation. För man kan aldrig vara för säker.

 

KNX Data Secure

Vad betyder KNX Secure?

KNX Secure är ett överbegrepp för de båda standarderna KNX IP Secure och KNX Data Secure. KNX IP Secure ökar säkerheten på IP-linjer (t.ex. backbone). KNX Data Secure erbjuder en ökad säkerhet på alla medier (IP, TP, RF). I många fall används KNX Secure som synonym för KNX Data Secure. Man menar samma sak: krypterad, manipulationssäker kommunikation mellan flera RF-enheter (RF = Radio Frequency). För tillfället kommunicerar KNX-radioenheter från de flesta tillverkare okrypterat med varandra. Då kan data lyssnas av och manipuleras. KNX UP-radioaktorer med infälld montering från Theben använder konsekvent KNX Secure. Det är bra att vara säker. Se till att använda enheter med KNX Data Secure när du eftermonterar ett radiobaserat Smart Home-system med KNX-teknik.

Vilka Theben radioaktorer med KNX Secure och infälld montering finns tillgängliga?

Theben UP RF-aktorer med KNX Data Secure och infälld montering finns tillgängliga för alla tillämpningssyften i Smart Home-system med KNX-teknik.

  • Theben KNX RF UP jalusiaktor för styrning av jalusier, sol- och insynskydd, takluckor och ventilationsluckor
  • Theben KNX RF UP kopplingsaktor med inställbara egenskaper: öppnare, slutare, koppling, fördröjning, impulsfunktion
  • Theben KNX RF UP dimmeraktor för styrning av dimbara energisparlampor, LED, glöd- och halogenlampor samt dimbara transformatorer
  • Theben KNX RF UP värmeaktor för styrning av upp till 4 termiska manöverdon
  • Theben KNX RF UP knappgränssnitt med 4 ingångar för potentialfria tryckknappar samt 1 ingång för en temperaturgivare
  • Theben TP-RF KNX mediakopplare för anslutning av KNX-radioenheter i en radiolinje med KNX-bus Twisted Pair.

 

Alla Theben KNX-RF UP-aktorer med infälld montering har dessutom 2 ingångar för anslutning av potentialfria kontakter eller en temperaturgivare plus potentialfri kontakt. För varje mediakopplare kan trådbundna KNX-komponenter och KNX-radio-UP-aktorer anslutas till integrerade Smart Home-system.

Vilka fördelar erbjuder den infällda monteringen hos Theben radioaktorer?

En KNX UP RF-aktor kan installeras direkt i befintliga infällda dosor. Det sparar mycket utrymme och gör radioaktorerna nästan osynliga. Dessutom kan man använda små fördelarlådor

Vad ska man tänka på vid val av KNX RF UP-aktorer med KNX Secure?

Det finns många olika KNX RF-aktorer med infälld montering från olika tillverkare. Enheter med KNX Secure är för tillfället endast tillgängliga från Theben (per mars 2020). Här hittar du en överblick över de viktigaste fördelarna med Theben KNX radioaktorer med infälld montering:

 

 Icon Schloss

Högsta datasäkerhet med KNX Data Secure

Kommunikationen hos Theben KNX-radioaktorer med infälld montering är skyddad mot avlyssning och manipulation. Individuella löptidskoder hindra utvärdering av inspelade telegram. Kommunikationen kan endast läsas med tillhörande ETS-projekt.


 Kompakte Bauform

Kompakt modell

Den kompakta modellen möjliggör enkel montering av Theben KNX UP RF-aktorer i standardmässiga infällda dosor. Theben-aktorer med infälld montering kan monteras enskilt i apparatlådor eller tillsammans med brytare/tryckknapp i enhetsanslutningsdosor eller Electronic-dosor.

 Icon ETS

Enkel ETS-användning

Användningen av Theben KNX-RF UP-aktorer motsvarar de vanliga REG-enheterna. Detta möjliggör enkel och snabb projektering i ETS.

 Icon Manuelles Einschalten

Integrerade binäringångar

Theben KNX-radioaktorer med infälld montering och integrerad binäringång möjliggör enkel integrering av externa kontakter. Exempelvis tryckknappar, brytare, fönsterkontakter samt temperaturgivare. Den interna anslutningen av binäringångarna från fabriken möjliggör kontroll av funktionen utan programmering.

 Icon Optimiert fuer LEDs

Optimerade för dimbara LED-lampor (RF-dimmeraktorer med infälld montering)

Förutom glöd- och halogenlampor kan man även dimma dimbara LED-lampor steglöst och utan flimmer. Förutom automatisk lastavkänning är ytterligare belastningstyper förinställbara. Olika förinställda och fritt valbara dimmerkurvor tillåter optimal anpassning till nästan alla lampor. Reservkurva 29 tillåter inställning av en användardefinierad dimmerkurva.

 Icon Dimmbar

Hög dimringsutgång (RF-dimmeraktorer med infälld montering)

Den höga dimringsutgången på 250 W för RF-dimmeraktorer med infälld montering möjliggör drift med decentraliserad aktorik. Detta möjliggör ett optimalt samspel med energisparande LED-lampor.

 Icon Jalousie Position

Idrifttagningsläge för effektiv inlärning av löptiderna (jalusiaktorer J1 RF/JU 1 RF)

Löptider för likadana solskydd behöver inte ställas in kanalvis i ETS. Fastställ dessa på ett solskydd och använd samma löptider för andra solskydd. Detta möjliggör snabb och felfri parametrering av löptiderna.

 Icon Luefter

Bekväm ventilation (jalusiaktor J1 RF/JU 1 RF)

Beroende på fönsterstatus (lutat/öppet) kör KNX UP RF-jalusiaktorn automatiskt till en definierad position. Exempelvis kör en stängd jalusi till en fastställd position när en fönsterkontakt aktiveras. Med två fönsterkontakter kan man köra till olika positioner vid lutat/öppet fönster.

 Icon Jalousie oben

8 förinställningar kan ställas in (jalusiaktor J1 RF/JU 1 RF)

Individuell positionering exempelvis vid säkerhet, spärr och solskydd. Värden definieras en gång och kan väljas flera gånger i applikationen.

 Icon Sonnenschutz

Solskyddsfunktion (jalusiaktor J1 RF/JU 1 RF)

Styr jalusin via Theben jalusiaktor J1 RF och JU 1 RF beroende på automatisk skuggning (utomhusljus, solstånd), rumsklimat och närvaro.

 Icon Nulldurchgangsschaltung

Längre livslängd tack vare nollpunktsbrytning

Tack vare den integrerade nollpunktsbrytningen kan man realisera höga kopplingslaster med en Theben KNX-radiokopplingsaktor med infälld montering. Detta förlänger kopplingskontaktens och den kopplade förbrukarens livslängd.

 Icon Gefahrstoff

Optimerat brandskydd

Oavsett om det gäller en kopplingsaktor, dimmeraktor, jalusiaktor eller värmeaktor. Aktorer med infälld montering från Theben förbättrar brandskyddet genom decentraliserad installation. Enheterna identifierar otillåtet hög egenvärmning och meddelar detta via KNX-bussen. Vid överhettning bearbetar KNX-enheter inga busstelegram och minskar därmed brandrisken.

 Icon Heizung

Tyst styrning av termiska manöverdon

Värmeaktorn HU 1 RF KNX från Theben möjliggör tyst styrning av termiska manöverdon i rum. Utan klickljud. Värmeaktorn styr golvvärme, radiatorer och element. Dessutom möjliggör den bekväm insats som regulator med direkt ansluten temperaturgivare. Här behöver du ingen extra rumstemperatursregulator.

Vill du veta mer om vårt omfattande sortiment av KNX-radioaktorer med infälld montering för eftermontering av ett Smart Home-system i befintliga byggnader? Det räcker med ett e-postmeddelande. Vi ger dig utförlig rådgivning!