Välkommen till Europas modernaste detektorlabb!

Theben AG:s nya detektorlaboratorium "sensLAB" erbjuder möjligheten att utföra repeterbara mätningar i en standardiserad miljö.

Testlabbet ligger vid huvudkontoret i Haigerloch och har varit i full användning sedan februari. Detta laboratorium är utrustat med omfattande mätinstrument som underlättar snabb och oberoende testning av produktutvecklingen för passiva infraröda detektorer (PIR).

"Kortare utvecklingstider och snabb respons på även små förändringar i produkten var de avgörande faktorerna för att bygga vårt egna mätlaboratorium," rapporterar Robertino Saupp, chef för enheten Detection & Lighting. Han tillägger att laboratoriet även gör det möjligt att utföra regelbundna kvalitetskontrolltester direkt från produktionen.

 

"Genom kortare innovationscykler och ökad precision i mätresultaten förbättras designsäkerheten."

Pålitliga resultat med hjälp av testdockor 

Laboratoriets utrustning möjliggör mätning av tvärgående, framsida gående samt sittande aktivitet med PIR-detektorer (närvaromätningar) för att bevisa dess observationsområde. De förväntade klimatförhållandena på användningsplatsen kan imiteras och simuleras exakt. Istället för människor använder mätsetet testdockor motsvarande en person som väger 75 kg och är 1,75 m lång. Förutom den definierade omgivningstemperaturen simuleras även kroppsvärme. Testdockor i tre olika storlekar motsvarar olika monteringshöjder i förhållandet 1:1, 1:2 och 1:5. Dessutom finns en specialdocka för mindre rörelser som visar närvarodetektorernas känslighet med "viftande" arm och 90° sväng.


Mätserie skapad enligt sensNORM

 För att utesluta mätfel och få tillförlitlig data upprepas varje mätning tre gånger. Standardiserade mätningar utförs enligt sensNORM-specifikationer, vilket säkerställer att planerare drar nytta av bättre jämförbarhet mellan olika produkter. I projekt med speciella krav, såsom exceptionellt höga temperaturer, kan vi erbjuda våra kunder mätset som motsvarar dessa speciella scenarier och därmed verifiera produkternas funktionalitet. Det nya labbets automatiserade mätserie ersätter tidskrävande och mödosamma manuella mätningar som baserades på schackbrädesliknande registrering. Tack vare detta kan hela mätserier nu skapas och utvärderas på en natt. Den här tjänsten är inte begränsad till intern användning.