RAMSES BLE-app

 

RAMSES BLE (digital klocktermostat) från Theben (OpenTherm, nät) används för tidsstyrd övervakning och reglering av rumstemperaturen i enfamiljshus, kontor osv. Den manövreras och programmeras enbart via appen. Idrifttagningen, användningen och programmeringen är självförklarande. RAMSES BLE-appen gör att man bekvämt, säkert och lekande lätt kan använda RAMSES BLE i versionerna OpenTherm (modulerande) och nät (relä).

Översikt över de viktigaste funktionerna:

  • Startskärm: När appen startar visas startskärmen. Här gör man enkelt alla viktiga inställningar. Den aktuella bör- och ärtemperaturen visas, rummets börtemperatur kan ändras med en vridratt, det är enkelt att välja olika värmelägen och göra snabbval av Komfort- resp. Eco-läge till nästa kopplingstid.

  • Info: Genom att trycka på Info-knappen på startskärmen öppnar man Info-skärmen för att se all information som finns (temperaturer, statusar osv.) beroende på enhetstyp.

  • Programmering: Ändringar i kopplingsprogram.

  • Inställningar: Här ställer man in de olika regleringstyperna, EXT-ingången osv.