theSenda plug-app

 

Vem känner inte igen sig: Man måste klättra på stege för att ställa in rörelse- eller närvarodetektorn. Men med vår lösning behövs stegen inte längre.

theSenda Plug är en användarvänlig och kostnadsfri app för bekväm programmering av rörelse- och närvarodetektorer samt LED-belysningar med integrerad rörelsedetektor (theLeda D). Parametrarna sänds via Bluetooth till fjärrkontrollen theSenda B och sedan automatiskt vidare med infrarödteknik till detektorerna. På så sätt kan de flesta detektorerna från Theben ställas in och användas enkelt, snabbt och säkert. Alla fjärrstyrda rörelse- och närvarodetektorer från Theben är redan förinstallerade. Och genom att detektordatabasen uppdateras regelbundet har de alltid senaste status.

Översikt över de viktigaste funktionerna:

  • Flexibel detektorsökning och inställning: Den automatiska sökningen går direkt till den aktuella detektorn. Man kan även använda filterfunktionen. Det går dessutom att söka detektorer genom de sparade parameteruppsättningarna. Med det intuitiva användargränssnittet programmerar man alla detektorer med några få klick. Inställningen underlättas av omfattande hjälpfunktioner i bild och text samt animationer. I synnerhet för detektorer med många funktioner, som DALI-närvarodetektorerna, gör theSenda Plug att programmeringen går mycket lättare och snabbare.

  • Parameteruppsättningarna kan sparas och namnges för varje kund. Det förenklar vid återanvändning, exempelvis i olika byggnader. Parameteruppsättningarna kan ställas in i förväg med theSenda Plug och sedan användas i drift. Parameteruppsättningarna kan exporteras, exempelvis via e-post, för arkivering eller administrativa ändamål.

  • Perfekt samspel med fjärrkontrollen theSenda B: Medan detektorn ställs in via appen theSenda Plug överförs den programmerade informationen via fjärrkontrollen theSenda B med infrarödteknik till respektive detektor. Kommunikationen mellan app och fjärrkontroll sker via Bluetooth. Det bästa är att theSenda B har en integrerad luxmeter, med vilken man enkelt och bekvämt kan justera ljusmätningen. De uppmätta luxvärdena överförs sedan via Bluetooth till theSenda Plug. Dessutom kan fjärrkontrollen också användas individuellt. Den medföljande vägg- och bordshållaren gör att man alltid har fjärrkontrollen nära till hands.