OpenTherm

Produktfilter öppna stänga


3 resultat , filter (0)

RAMSES 856 top2 OT (Artikelnr 8569132)

  • Digital värmereglering för tidsberoende övervakning och reglering av rumstemperaturen
  • Open term-värmereglering för 2- eller 3-punkt-styrning, väderledd, bruksvatten- och cirkulationskontroll
  • Automatisk sensorigenkänning för väder- och rumsledd reglering, kan ställas om till manuell när som helst
Lär dig mer

RAMSES 850 BLE OT (Artikelnr 8509150 / E-nummer 8580521)

  • Digital-klocktermostat för tidsberoende övervakning och reglering av rumstemperaturen
  • Spänningsförsörjning via OpenTherm-buss
  • Lämplig för energisparande reglering av rumstemperaturen i enfamiljshus, lägenheter, etc.
Lär dig mer

RAMSES 816 top2 OT (Artikelnr 8169132)

  • Digital shuntstyrning
  • 3 olika veckoprogram
  • 3 komfort- och 2 sänktemperaturen kan tillordnas den olika faserna
Lär dig mer