thePassa P360 Slave UP WH
thePassa P360 Slave UP WH
thePassa P360 Slave UP WH
thePassa P360 Slave UP WH
thePassa P360 Slave UP WH
thePassa P360 Slave UP WH
thePassa P360 Slave UP WH
thePassa P360 Slave UP WH

thePassa P360 Slave UP WH

Artikelnr: 2010330
E-nummer 1301122
vit
  • Passiv infraröd närvarodetektor för takmontering
  • Rektangulärt detekteringsområde för korridorer och lagergångar
  • Detekteringsområde med 2 enskilda till- och frånkopplingsbara detekteringszoner med 15 x 5 m vardera (totalt 30 x 5 m)