theRonda P360 DALI-2 S UP WH
theRonda P360 DALI-2 S UP WH
theRonda P360 DALI-2 S UP WH
theRonda P360 DALI-2 S UP WH
theRonda P360 DALI-2 S UP WH
theRonda P360 DALI-2 S UP WH
theRonda P360 DALI-2 S UP WH
theRonda P360 DALI-2 S UP WH

theRonda P360 DALI-2 S UP WH

Artikelnr: 2080090
E-nummer 1301451
  • Passiv-infraröd närvarodetektor för takmontering, DALI-2 certifierad
  • Runt detekteringsområde 360°, upp till Ø 25 m (491 m2)
  • Denna enhet levererar information om ”närvaro” och ”ljusstyrka” som DALI-telegram enligt IEC 62386 del 303 / 304