theRonda S360 DALI-2 S UP WH
theRonda S360 DALI-2 S UP WH
theRonda S360 DALI-2 S UP WH
theRonda S360 DALI-2 S UP WH
theRonda S360 DALI-2 S UP WH
theRonda S360 DALI-2 S UP WH
theRonda S360 DALI-2 S UP WH
theRonda S360 DALI-2 S UP WH

theRonda S360 DALI-2 S UP WH

Artikelnr: 2080590
E-nummer 1301450
  • Passiv-infraröd närvarodetektor för takmontering, DALI-2 certifierad
  • Runt detekteringsområde 360°, upp till Ø 9 m (64 m2)
  • Denna enhet levererar information om ”närvaro” och ”ljusstyrka” som DALI-telegram enligt IEC 62386 del 303 / 304