Jalusistyrning, dimra och koppla, nu även för dosmontage: de nya KNX-aktorerna från Theben

Theben AG presenterar kompakta KNX-aktorer för bekväm montering i kopplings- och fördelningsdosor. Därmed behövs inte längre tidskrävande och dyra kabeldragningar i kopplingsskåpet.

Översikt över fördelarna med de inbyggda KNX-aktorerna:

 • Enkel idrifttagning:
  två binäringångar per enhet, varav en som kan kombineras med en temperaturgivare och spänningsförsörjning via bus-spänning.
 • Dimmer-aktor DU 1 KNX:
  med automatisk lastavkänning och justerbar dimmerkurva för jämn och harmonisk dimring. En dimmerutgång för att dimra glöd- och halogenlampor samt dimbara LED-lampor.
 • Jalusi-aktor JU 1 KNX:
  för jalusier med solskydds- och vädringsfunktion för optimalt rumsklimat. Alternativt även parameteriseringsbar, som kopplingsaktor med två kanaler.
 • Kopplings-aktor SU 1 KNX:
  med en kanal och två utgångar som slut- och öppningskontakt (i växeldrift), t.ex. för bruk av en växelkopplare vid säkerhetsanpassningar.

 

Tekniska data, funktionsbeskrivning och ytterligare information: