Den smarta inbyggda lösningen: de nya LUXORliving UP-aktorerna från Theben

Theben utökar sitt komfortabla smart home-system LUXORliving med kompakta aktorer för dosmontage. Tack vare strömförsörjning via bus-spänning är extern strömförsörjning inte nödvändig.

Översikt över fördelarna med LUXORliving UP-aktorerna:

 • Enkel idrifttagning:
  två binäringångar per enhet och strömförsörjning via bus-spänning.
 • Dimmer-aktor LUXORliving D1:
  en dimmerutgång för att dimra glöd- och halogenlampor samt dimbara LED-lampor. Automatisk lastavkänning och justerbar dimmerkurva för jämn och harmonisk dimring.
 • Jalusi-aktor LUXORliving J1:
  för styrning av persienner, markiser eller jalusier.
 • Kopplings-aktor LUXORliving S1:
  en kanal och två utgångar som slut- och öppningskontakt (i växeldrift), t.ex. för användning av en växelkopplare vid säkerhetsanpassningar.

 

Tekniska data, funktionsbeskrivning och ytterligare information: