thePrema P360 Slave E UP GR
thePrema P360 Slave E UP GR
thePrema P360 Slave E UP GR
thePrema P360 Slave E UP GR
thePrema P360 Slave E UP GR
thePrema P360 Slave E UP GR
thePrema P360 Slave E UP GR

thePrema P360 Slave E UP GR

Artikelnr: 2070131
E-nummer 1300837
Grå
  • Passiv infraröd närvarodetektor för takmontering
  • Kvadratiskt 360° detekteringsområde för säker och enkel planering
  • Kan tas i bruk omedelbart tack vare förinställning på fabrik