thePrema P360 Slave E UP WH
thePrema P360 Slave E UP WH
thePrema P360 Slave E UP WH
thePrema P360 Slave E UP WH
thePrema P360 Slave E UP WH
thePrema P360 Slave E UP WH
thePrema P360 Slave E UP WH

thePrema P360 Slave E UP WH

Artikelnr: 2070130
E-nummer 1300836
vit
  • Passiv infraröd närvarodetektor för takmontering
  • Kvadratiskt 360° detekteringsområde för säker och enkel planering
  • Kan tas i bruk omedelbart tack vare förinställning på fabrik