thePrema S360 Slave E UP GR
thePrema S360 Slave E UP GR
thePrema S360 Slave E UP GR
thePrema S360 Slave E UP GR
thePrema S360 Slave E UP GR
thePrema S360 Slave E UP GR
thePrema S360 Slave E UP GR

thePrema S360 Slave E UP GR

Artikelnr: 2070631
E-nummer 1300845
Grå
  • Passiv infraröd närvarodetektor för takmontering
  • Kvadratiskt 360° detekteringsområde för säker och enkel planering
  • Kan tas i bruk omedelbart tack vare förinställning på fabrik