thePrema S360 Slave E UP WH
thePrema S360 Slave E UP WH
thePrema S360 Slave E UP WH
thePrema S360 Slave E UP WH
thePrema S360 Slave E UP WH
thePrema S360 Slave E UP WH
thePrema S360 Slave E UP WH

thePrema S360 Slave E UP WH

Artikelnr: 2070630
E-nummer 1300844
vit
  • Passiv infraröd närvarodetektor för takmontering
  • Kvadratiskt 360° detekteringsområde för säker och enkel planering
  • Kan tas i bruk omedelbart tack vare förinställning på fabrik