theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH
theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH
theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH
theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH
theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH
theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH
theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH
theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH

theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH

Artikelnr: 2080095
E-nummer 1301629
  • Funktionsbesskrivning DALI-2 Room Solution
  • DALI-2 Room Solution är en DALI-2 enkelrumslösning som övertar alla aspekter av belysningsstyrningen
  • Jämfört med DALI närvarosensor erbjuder DALI-2 Room Solution nya funktioner som HCL-funktion, TW/RGB-funktion, tidsstyrda funktioner och ytterligare