Klimatstyrning

Produktfilter öppna stänga


19 resultat , filter (0)

iON 102 KNX (Artikelnr 4969232 / E-nummer 1740009)

 • Knappsensor med 2 knappar och 2 status-LED med inbyggd temperatursensor
 • Säker idrifttagning och kommunikation med stöd från KNX Data Secure
 • Styrning av funktionerna koppling, dimring, jalusi, givare, driftsätt, scen, färgstyrning, sekvens
Lär dig mer

iON 104 KNX (Artikelnr 4969234 / E-nummer 1740012)

 • Knappsensor med 4 knappar och 4 status-LED med inbyggd temperatursensor
 • Säker idrifttagning och kommunikation med stöd från KNX Data Secure
 • Styrning av funktionerna koppling, dimring, jalusi, givare, driftsätt, scen, färgstyrning, sekvens
Lär dig mer

iON 108 KNX (Artikelnr 4969238 / E-nummer 1740014)

 • Rumskontroll med inbyggd bus-koppling
 • Säker idrifttagning och kommunikation med stöd från KNX Data Secure
 • Åtkomst till rumskontrollen via Bluetooth och manövrering med ION-play-appen
Lär dig mer

VARIA 826 S WH KNX (Artikelnr 8269210 / E-nummer 1739383)

 • Multifunktionsdisplay med rumstermostat
 • Fri parametrerbar, för visning och styrning av funktioner t.ex. ljusscener, solskyddsanläggningar
 • För styrning och reglering av t.ex. värmeelement, fläktspole, ventilation
Lär dig mer

RAMSES 718 P KNX (Artikelnr 7189210 / E-nummer 1739379)

 • Enkelrum-temperaturreglage
 • För styrning av värmeaktorer eller motoriska manöverdon
 • Kan användas som kontinuerlig- samt som tvåpunktreglage (även kombineringsbar).
Lär dig mer

RAMSES 718 S KNX (Artikelnr 7189200 / E-nummer 1739378)

 • Enkelrum-temperaturreglage
 • För styrning av värmeaktorer eller motoriska manöverdon
 • Utan manvöverdon på regulatorn
Lär dig mer

RAMSES 713 FC KNX (Artikelnr 7139202 / E-nummer 1739373)

 • Enkelrum-temperaturreglage fläktspole
 • För styrning fläktspole, ventilation
 • Kontinuerlig PI-regulator för värming och kylning
Lär dig mer

CHEOPS S KNX (Artikelnr 7319205)

 • Motorisk KNX.manöverdon för värme- och kylventiler
 • Integrerad temperaturgivare
 • Integrerad regulator för effektiv värme och kyla med respektive ett extrasteg
Lär dig mer

CHEOPS control KNX (Artikelnr 7329201 / E-nummer 1739381)

 • Motoriskt manöverdon för värmeventiler eller för styrning av värmeventiler
 • Självständig reglering av rumstemperaturen och integrerad temperaturgivare
 • Manuell styrning vid enheten möjlig via 2 knappar
Lär dig mer

CHEOPS drive KNX (Artikelnr 7319200 / E-nummer 1739380)

 • Motoriskt manöverdon för värmeventiler eller för styrning av värmeventiler
 • Utan integrerad reglering
 • Display via LED (röd)
Lär dig mer

AMUN 716 S KNX (Artikelnr 7169230 / E-nummer 1739377)

 • CO2-Rumsluftsensor med integrerat enkelrum-temperaturreglage
 • Mäter CO2-koncentration, relativ fuktighet, temperatur och lufttryck
 • Tre oberoende parametrerbara nivåer för CO2-koncentration och relativ fuktighet
Lär dig mer

HMG 6 T KNX (Artikelnr 4930240 / E-nummer 1739320)

 • 6-kanalig värmeaktor MIX2
 • Med 6 temperaturregulatorer (P/PI) för värme och kyla
 • Grundmodul MIX2
Lär dig mer

HME 6 T KNX (Artikelnr 4930245 / E-nummer 1739321)

 • 6-kanalig värmeaktor MIX2
 • Med 6 temperaturregulatorer (P/PI) för värme och kyla
 • Expansionsenhet MIX2
Lär dig mer
HM 6 T KNX Finns också i andra utföranden.

HM 6 T KNX (Artikelnr 4940240 / E-nummer 1739338)

 • 6-kanalig värmeaktor FIX1
 • Med 6 temperaturregulatorer (P/PI) för värme och kyla
 • För styrning av 6 ställdon 24 - 240 V AC i 2 grupper med vardera 3 utgångar och 450 mA
Lär dig mer
HM 12 T KNX Finns också i andra utföranden.

HM 12 T KNX (Artikelnr 4940245 / E-nummer 1739339)

 • 12-kanalig värmeaktor FIX2
 • Med 12 temperaturregulatorer (P/PI) för värme och kyla
 • För styrning av 12 ställdon 24 - 240 V AC i 4 grupper med vardera 3 utgångar och 450 mA
Lär dig mer

HMT 12 S KNX (Artikelnr 4900374 / E-nummer 1739832)

 • Värmeaktor för styrning av 12 värmekretsar med ställdon, för 24 V DC eller kontinuerlig 0–10 V DC
 • Integrering av upp till 2 värmekretspumpar
 • Automatisk beräkning av maximal utgångsnivå för bästa energieeffektivitet
Lär dig mer

HMT 6 S KNX (Artikelnr 4900373 / E-nummer 1739831)

 • Värmeaktor för styrning av 6 värmekretsar med ställdon, för 24 V DC eller kontinuerlig 0–10 V DC
 • Integrering av upp till 2 värmekretspumpar
 • Automatisk beräkning av maximal utgångsnivå för bästa energieeffektivitet
Lär dig mer

FCA 2 KNX (Artikelnr 4920210 / E-nummer 1739309)

 • Fläktkonvektoraktor
 • För styrning av fläktkonvektorer
 • För 2-rörssystem och 4-rörssystem
Lär dig mer

FCA 1 KNX (Artikelnr 4920200 / E-nummer 1739308)

 • Fläktkonvektoraktor
 • För styrning av fläktkonvektorer
 • För 2-rörssystem och 4-rörssystem
Lär dig mer